Andre Hole Kirke, Sundvollen Hotell, Utøya og landsiden ved Utøya

SivilforsvardistriktBuskerud
HendelseAndre
StedHole Kirke, Sundvollen Hotell, Utøya og landsiden ved Utøya
Varslet05.06.2012 10:00
Start20.07.2012 17:00
Slutt23.07.2012 17:00
Antall tjenestepliktige46
Sum timer tjenestepliktige1937
Antall fastansatte7
Sum antall timer480
DeltakerePoliti, Brannvesen, Helsevesen, Norsk Folkehjelp
Leveranse
MateriellBrannmateriell, Sanitetsmateriell, Redningsmateriell, Sambandsmateriell, Ordensmateriell, Aggregat/Lysutstyr, Sikringsutstyr, Telt, ATV, Annet