Storm/uvær Nedre og Øvre Eiker

SivilforsvardistriktBuskerud
HendelseStorm/uvær
StedNedre og Øvre Eiker
Varslet06.08.2012 22:08
Start06.08.2012 23:45
Slutt07.08.2012 08:00
Antall tjenestepliktige15
Sum timer tjenestepliktige128
Antall fastansatte2
Sum antall timer18
DeltakerePoliti, Brannvesen, Helsevesen
Leveranse
MateriellBrannmateriell, Sambandsmateriell, Ordensmateriell, Aggregat/Lysutstyr, Sikringsutstyr, Forpleiningsutstyr