Bygningsbrann Haldenjordet, Hønefoss

SivilforsvardistriktBuskerud
HendelseBygningsbrann
StedHaldenjordet, Hønefoss
Varslet19.01.2013 04:57
Start19.01.2013 06:10
Slutt20.01.2013 14:38
Antall tjenestepliktige25
Sum timer tjenestepliktige250
Antall fastansatte2
Sum antall timer32
DeltakerePoliti, Brannvesen, Helsevesen, Andre
Leveranse
MateriellAggregat/Lysutstyr, Forpleiningsutstyr, Telt