Bygningsbrann Karasjok, Lateuovdi 20

SivilforsvardistriktØst-Finnmark
HendelseBygningsbrann
StedKarasjok, Lateuovdi 20
Varslet26.05.2013 21:44
Start26.05.2013 21:56
Slutt27.05.2013 11:00
Antall tjenestepliktige9
Sum timer tjenestepliktige107
Antall fastansatte1
Sum antall timer4
DeltakerePoliti, Brannvesen, Helsevesen
Leveranse
MateriellBrannmateriell, Sambandsmateriell, Forpleiningsutstyr