Bygningsbrann Lærdalsøyri, Lærdal kommune i indre Sogn

SivilforsvardistriktSogn og Fjordane
HendelseBygningsbrann
StedLærdalsøyri, Lærdal kommune i indre Sogn
Varslet18.01.2014 23:29
Start19.01.2014 00:30
Slutt26.01.2014 09:00
Antall tjenestepliktige162
Sum timer tjenestepliktige3462
Antall fastansatte16
Sum antall timer431
DeltakerePoliti, Brannvesen, Helsevesen, Røde Kors, Heimevernet, Helikopter, Andre
Leveranse
MateriellBrannmateriell, Sanitetsmateriell, Redningsmateriell, Sambandsmateriell, Ordensmateriell, Aggregat/Lysutstyr, Forpleiningsutstyr, Telt