Gras/lyngbrann Frøya

SivilforsvardistriktSør-Trøndelag
HendelseGras/lyngbrann
StedFrøya
Varslet29.01.2014 11:30
Start29.01.2014 12:15
Slutt03.02.2014 16:00
Antall tjenestepliktige53
Sum timer tjenestepliktige1300
Antall fastansatte6
Sum antall timer105
DeltakerePoliti, Brannvesen, Helsevesen, Røde Kors, Heimevernet, Helikopter, Andre
Leveranse
MateriellBrannmateriell, Sambandsmateriell, Aggregat/Lysutstyr, Sikringsutstyr, ATV