Flom/oversvømmelse Komunene Lund, Egersund og Bjerkreim

SivilforsvardistriktRogaland
HendelseFlom/oversvømmelse
StedKomunene Lund, Egersund og Bjerkreim
Varslet05.12.2015 11:00
Start05.12.2015 12:10
Slutt07.12.2015 21:00
Antall tjenestepliktige140
Sum timer tjenestepliktige1667
Antall fastansatte13
Sum antall timer277
DeltakerePoliti, Brannvesen, Helsevesen, Røde Kors, Heimevernet, Andre
LeveranseLensing / flomsikring, Stab og ledelsestøtte, IKT-støtte kommandoplasstjenester, Logistikkstøtte / materiellbistand, Vakthold og sikring, Rydding, Evakuering
MateriellBrannmateriell, Redningsmateriell, Sambandsmateriell, Ordensmateriell, Aggregat/Lysutstyr, Sikringsutstyr, Båt, ATV, Annet