Storm/uvær Narvik

SivilforsvardistriktMidtre-Hålogaland
HendelseStorm/uvær
StedNarvik
Varslet29.01.2015 11:00
Start29.01.2015 11:40
Slutt29.01.2015 19:00
Antall tjenestepliktige18
Sum timer tjenestepliktige96
Antall fastansatte2
Sum antall timer9
DeltakerePoliti, Brannvesen, Helsevesen, Andre
Leveranse
MateriellSanitetsmateriell, Redningsmateriell, Sambandsmateriell, Ordensmateriell, Aggregat/Lysutstyr, Sikringsutstyr, Forpleiningsutstyr