Savnet person(er) Førde

SivilforsvardistriktSogn og Fjordane
HendelseSavnet person(er)
StedFørde
Varslet01.11.2016 06:06
Start01.11.2016 07:00
Slutt01.11.2016 17:00
Antall tjenestepliktige28
Sum timer tjenestepliktige217
Antall fastansatte2
Sum antall timer12
DeltakerePoliti, Brannvesen, Helsevesen, Røde Kors, Norske redningshunder, Helikopter
LeveranseSøk og letebistand, Stab og ledelsestøtte
MateriellRedningsmateriell, Sambandsmateriell, Forpleiningsutstyr