Savnet person(er) Fusa kommune

SivilforsvardistriktHordaland
HendelseSavnet person(er)
StedFusa kommune
Varslet18.01.2016 06:00
Start18.01.2016 07:15
Slutt18.01.2016 09:30
Antall tjenestepliktige17
Sum timer tjenestepliktige31
Antall fastansatte2
Sum antall timer8
DeltakerePoliti, Røde Kors, Norske redningshunder
LeveranseSøk og letebistand
MateriellSanitetsmateriell, Forpleiningsutstyr, Telt