Storm/uvær Hele Sogn og Fjordane fylke

SivilforsvardistriktSogn og Fjordane
HendelseStorm/uvær
StedHele Sogn og Fjordane fylke
Varslet23.12.2016 16:45
Start25.12.2016 15:42
Slutt26.12.2016 23:09
Antall tjenestepliktige12
Sum timer tjenestepliktige43
Antall fastansatte4
Sum antall timer40
DeltakerePoliti, Brannvesen, Helsevesen, Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Norske redningshunder, Heimevernet, Helikopter, Andre
LeveranseSambandsstøtte, Stab og ledelsestøtte, Andre
MateriellSambandsmateriell, Forpleiningsutstyr