Andre Bergen

SivilforsvardistriktHordaland
HendelseAndre
StedBergen
Varslet01.09.2017 08:00
Start16.09.2017 07:00
Slutt24.09.2017 22:00
Antall tjenestepliktige199
Sum timer tjenestepliktige4460
Antall fastansatte20
Sum antall timer758
DeltakerePoliti, Brannvesen, Helsevesen, Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Norske redningshunder, Heimevernet, Helikopter, Andre
LeveranseSøk og letebistand, Telt/lys og varme, Sambandsstøtte, Stab og ledelsestøtte, IKT-støtte kommandoplasstjenester, Forpleining, Logistikkstøtte / materiellbistand, Utlån av utstyr, Vakthold og sikring, Trafikkregulering, Helsebistand, Måling, Rense (CBRN), Andre
MateriellBrannmateriell, Sanitetsmateriell, Redningsmateriell, Sambandsmateriell, Ordensmateriell, Aggregat/Lysutstyr, Forpleiningsutstyr, ATV, Mobil renseenhet, Radiac materiell, Annet CBRN materiell