Savnet person(er) Øst-Finnmark / Tana / Seida

SivilforsvardistriktØst-Finnmark
HendelseSavnet person(er)
StedØst-Finnmark / Tana / Seida
Varslet17.09.2017 21:27
Start17.09.2017 22:20
Slutt20.09.2017 23:54
Antall tjenestepliktige228
Sum timer tjenestepliktige3432
Antall fastansatte7
Sum antall timer231
DeltakerePoliti, Brannvesen, Røde Kors, Norske redningshunder, Heimevernet, Helikopter, Andre
LeveranseSøk og letebistand, Telt/lys og varme, Sambandsstøtte, Stab og ledelsestøtte, IKT-støtte kommandoplasstjenester, Forpleining, Logistikkstøtte / materiellbistand, Utlån av utstyr, Vakthold og sikring
MateriellSanitetsmateriell, Redningsmateriell, Sambandsmateriell, Ordensmateriell, Aggregat/Lysutstyr, Forpleiningsutstyr, Telt, ATV