Savnet person(er) Sørøya Hasvik kommune

SivilforsvardistriktVest-Finnmark
HendelseSavnet person(er)
StedSørøya Hasvik kommune
Varslet20.08.2017 02:00
Start20.08.2017 12:00
Slutt22.08.2017 23:00
Antall tjenestepliktige56
Sum timer tjenestepliktige3730
Antall fastansatte6
Sum antall timer100
DeltakerePoliti, Brannvesen, Helsevesen, Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Norske redningshunder, Heimevernet, Helikopter, Andre
LeveranseSøk og letebistand, Telt/lys og varme, Sambandsstøtte, Stab og ledelsestøtte, Forpleining, Logistikkstøtte / materiellbistand, Utlån av utstyr, Vakthold og sikring, Rydding
MateriellSanitetsmateriell, Sambandsmateriell, Aggregat/Lysutstyr, Sikringsutstyr, Telt