Savnet person(er) Spåtind, Nordre Land kommune

SivilforsvardistriktOppland
HendelseSavnet person(er)
StedSpåtind, Nordre Land kommune
Varslet01.06.2017 12:00
Start01.06.2017 14:00
Slutt02.06.2017 02:00
Antall tjenestepliktige28
Sum timer tjenestepliktige310
Antall fastansatte1
Sum antall timer12
DeltakerePoliti
LeveranseSøk og letebistand
MateriellSanitetsmateriell, Sambandsmateriell, Forpleiningsutstyr, ATV