Andre Farstad, Fræna kommune

SivilforsvardistriktMøre og Romsdal
HendelseAndre
StedFarstad, Fræna kommune
Varslet23.03.2019 14:20
Start23.03.2019 15:00
Slutt25.03.2019 02:00
Antall tjenestepliktige105
Sum timer tjenestepliktige2210
Antall fastansatte3
Sum antall timer61
DeltakerePoliti, Brannvesen, Helsevesen, Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Heimevernet, Helikopter, Andre
LeveranseTelt/lys og varme, Stab og ledelsestøtte, Evakuerte og pårørende senter (EPS), Forpleining, Logistikkstøtte / materiellbistand, Utlån av utstyr, Vakthold og sikring, Trafikkregulering, Rydding, Evakuering, Andre
MateriellSanitetsmateriell, Redningsmateriell, Sambandsmateriell, Ordensmateriell, Aggregat/Lysutstyr, Forpleiningsutstyr, Annet