Savnet person(er) Stod/Steinkjer

SivilforsvardistriktNord-Trøndelag
HendelseSavnet person(er)
StedStod/Steinkjer
Varslet25.06.2019 13:37
Start25.06.2019 15:00
Slutt29.06.2019 20:34
Antall tjenestepliktige124
Sum timer tjenestepliktige1906
Antall fastansatte3
Sum antall timer161
DeltakerePoliti, Brannvesen, Helsevesen, Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Norske redningshunder, Heimevernet, Andre
LeveranseSøk og letebistand, Telt/lys og varme, IKT-støtte kommandoplasstjenester, Forpleining, Logistikkstøtte / materiellbistand
MateriellSambandsmateriell, Aggregat/Lysutstyr, Forpleiningsutstyr, Telt, ATV