Innsatser

Vi arbeider med ny statistikkløsning. Innsatsoversikten under er derfor ikke oppdatert siden 24.07.2020.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Savnet person(er) Karasjok

Savnet person(er) Kirkenes sentrum

Industribrann Vardø, Strandgaten 17 (Vallekaia).

COVID-19 Tana kommune

COVID-19 Sør-Varanger, Kirkenes og omeng

COVID-19 Vadsø

COVID-19 Sør-Varanger, Kirkenes og omeng

COVID-19 Sør-Varanger, Kirkenes og omeng

Andre Båtsfjord

Andre Karasjok skole.

Savnet person(er) Berlevåg, Finnmark

Industribrann Gassanjarga, Tana

Savnet person(er) Bjørnevatn

Savnet person(er) Øvre Neiden, Bjørknesveien

Savnet person(er) Eastorjavri, Ifjordfjellet, Lebesby kommune, ca 10 km ØST for Ifjord langs FV98

Savnet person(er) Stjernevannet, Gednje, Kongsfjordfjellet, Tana kommune.

Industribrann Lerøy Aurora sitt smoltanlegg i Friarfjord, Lebesby kommune

Bygningsbrann Karasjok, Bieskkangeaidnu 62

Bygningsbrann Kjøllefjord

Savnet person(er) Tomaselv Vadsø

Andre Nordkyn, Lebesby og Gamvik kommuner

Savnet person(er) Hillagurra Tana

Savnet person(er) Båtsfjord

Savnet person(er) Båtsfjord, Øst-Finnmark

Savnet person(er) Karasjok

Savnet person(er) Vestre seida (ca 5 kilometer fra Tana bru mot Ifjord)

Savnet person(er) Norkyn, Sandfjord mellom Gamvik og Mehamn

Skogbrann karasjok kommune, Gårzevarrri (grense mellom Karasjok og Kautokeino).

Bygningsbrann Ekkerøy, Vadsø kommune

Savnet person(er) Karasjok

Bygningsbrann Hesseng, Sør-Varanger,

Savnet person(er) Mehamn, Gamvik kommune

Bygningsbrann Vestre Jakobselv, Vadsø Kommune

Inntrengning av vann Bjørnevatn, Sør-Varanger kommune

Savnet person(er) Karasjok

Savnet person(er) Vadsø

Bygningsbrann Mehamn, Gamvik kommune

Bygningsbrann Aldrik Seppelæs gate, Vadsø

Savnet person(er) Alleknjarg, Tana kommune

Savnet person(er) Øst-Finnmark / Tana / Seida

Bygningsbrann Vadsø

Flom/oversvømmelse Gednje brøytestasjon i Berlevåg kommune

Flom/oversvømmelse Gednje brøytstasjon i Berlevåg kommune

Andre Hele Øst-Finnmark

Bygningsbrann Ekkerøy ca 10 km øst for Vadsø

Snøskred Tanadalen, i nærheten av Levajok Fjellstue.

Andre Vardø, Båtsfjord, Berlevåg og Gamvik, Øst-Finnmark

Savnet person(er) Vardø

Andre Makkaur fyr, Båtsfjord kommune

Andre Hamningberg, i Båtsfjord kommune, Øst-Finnmark

Andre Øst-Finnmark

Andre Vadsø, Øst-Finnmark

Bygningsbrann Jergul, Karasjok kommune

Savnet person(er) Bugøynes i Sør-Varanger kommune

Savnet person(er) Karasjok nærområdet

Savnet person(er) Sandfjorden, Båtsfjord kommune

Savnet person(er) Vadsø by

Gras/lyngbrann Austertana i Tana Kommune

Bygningsbrann Øverli, Pasvik, Sør-Varanger, Norge

Bygningsbrann Berlevåg

Andre Sør-Varanger - Svanhovd / Storskog

Andre Vestleiren / Sør-Varanger

Andre Storskog i Sør-Varanger

Andre Kirkenes - Storskog

Andre Kinnarodden - mellom Nordkynn og Honningsvåg

Andre Sør-Varanger kommune

Andre Kirkenes

Bygningsbrann Tana Bru

Savnet person(er) Bugøynes, Sør-Varanger

Savnet person(er) Bugøynes

Radioaktivitet Båtsfjord

Skogbrann Ellenvann/Tørrfurutjern i Nasjonalparken i Pasvik

Savnet person(er) Varangerbotn, Nesseby kommune

Svikt i vannforsyning Karasjok (raudjoka?)

Savnet person(er) Ifjordfjellet hyttelandsby ovenfor Ifjord tettsted.

Snøskred Syltefjorddalen, ca. 1 mil fra flyplassen

Andre Kirkenes havn (Henriksen kai1)

Bygningsbrann Vadsø

Savnet person(er) Føllvann i Pasvik

Savnet person(er) Pasvik

Savnet person(er) Levajok i Tana kommune

Savnet person(er) Tana Bru

Savnet person(er) Tana bru

Skogbrann Strand, Pasvik i Sør-Varanger.

Andre 96 Høyden, Sør-Varanger kommune

Savnet person(er) Varangerbotn, Nesseby kommune

Industribrann Båtsfjord sentrum

Andre Vardø

Bygningsbrann Mellomveien 12. Båtsfjord

Andre Syltefjord ved Båtsfjord

Industribrann Austertana i Tana kommune

Savnet person(er) Tana bru (sentrum)

Savnet person(er) Torskefjorden i Lebesby kommune i Finnmark

Andre Sør-Varanger, nærmere 96-høyden

Savnet person(er) Sør-Varanger, nærmere Skrøytnes

Savnet person(er) Tana / Polmak

Savnet person(er) Girkojavri, Karasjok kommune

Savnet person(er) Nordenden av Polmakvannet - norsk side.

Savnet person(er) Vadsø

Skogbrann Pasvik/lille Følvannet

Industribrann Tana

Bygningsbrann Karasjok, Lateuovdi 20

Savnet person(er) Hadde kjørt fra Karasjok, men ingen opplysninger om nøyaktig sted.

Andre 4,5 km nord for Tanabru på Riksvei 890

Savnet person(er) Nyborg i Nesseby kommune

Savnet person(er) Kirkenes

Andre Høybuktmoen

Bygningsbrann Hesseng

Savnet person(er) Skippagurra

Savnet person(er) Kirkenes

Savnet person(er) Kirkenes

Savnet person(er) Vadsø

Andre Korsdalen - Sør-Varanger kommune

Bygningsbrann Vadsø

Savnet person(er) Bøkfjorden, Sør-Varanger

Bygningsbrann Kariel i Vestre Jakobselv - Vadsø kommune

Savnet person(er) Vadsø

Bygningsbrann Nerveien 2 A, Mehamn i Gamvik kommune.

Industribrann Vardø

Savnet person(er) Båtsfjordfjellet (Ordo) i Øst-Finnmark.

Savnet person(er) båtsfjordfjellet

Savnet person(er) Sandnes, Sør-Varanger kommune.

Andre Kirkenes sentrum, kaianlegg.

Bygningsbrann Svanvik,Sør-Varanger kommune

Andre Kirkenes havn

Savnet person(er) Levajok/Rasttigaisa, Tana

Savnet person(er) Karasjok

Savnet person(er) Karasjok

Bygningsbrann Indre Hop, Sjånes i Gamvik kommune.

Industribrann Båtsfjord

Bygningsbrann Kjøllefjord, Lebesby kommune

Bygningsbrann Lille Salttjern, ca 8 km Øst for Vadsø sentrum.

Snøskred Tana bru

Bygningsbrann Båtsfjord

Industribrann Båtsfjord havn

Akutt forurensning Kirkenes