Innsatser

Vi arbeider med ny statistikkløsning. Innsatsoversikten under er derfor ikke oppdatert siden 24.07.2020.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

COVID-19 Spydeberg

COVID-19 Ørje tollstasjon (FIG Marker) og Svinesund tollstasjon (FIG Halden)

Skogbrann Sarpsborg kommune, Varteig/Engebråten

Skogbrann Halden kommune, Torpedalen

Savnet person(er) Marker kommune i Østfold, Olerudseter

Skogbrann Bebygget område - Hasle - rett nord for Sarspsborg sentrum

Skogbrann Langebekk, 1950 Rømskog

Skogbrann Skogområde/høydedrag ØST av RV22 i området Båstad, Trøgstad kommune - Nord i Østfold

Skogbrann Lenger Syd av brannfeltet ved Trollnestjern

Skogbrann Halden / Aremark

Skogbrann Området Remmevannet øst for Halden+ 2 nye branner i nærområdet

Skogbrann Røysåsen nord for moss sentrum

Savnet person(er) Sarpsborg

Andre Moss

Savnet person(er) Rakkestad kommune

Savnet person(er) Våler kommune i Østfold

Skogbrann Stikkaåsen ved Kalnes - Sarpsborg kommune

Skogbrann Kolstad gård Øvre Tune Sarpsborg

Savnet person(er) Kambo

Savnet person(er) Moss, Jeløy

Skogbrann Høitomt i Rakkestad

Skogbrann Rakkestad kommune, på vei mot Degernes

Andre Østerbo, Halden (NORDØST for Halden sentrum)

Andre Lilleborgveien 25, Torp, Fredrikstad

Andre UDI ankomstsenter/-mottak UDI Råde, Østfold

Andre Moss omegn

Andre Borregaard fabrikker Sarpsborg

Andre Råde kommune

Skogbrann Moss

Savnet person(er) Søket var ved Funkeneset Store Lee, mens KO var ved Bøenseter

Andre Kongsbakken Marker komune

Skogbrann Våler i Østfold

Industribrann Hasle/Sarpsborg kommune (NORD-ØST for Sarpsborg sentrum - mot Rakkestad)

Skogbrann Skihytta Mossemarka.

Skogbrann Aremark kommune, Lystjerhøgda ved Stora Lee helt på grensen til Sverige

Skogbrann Halden kommune, Hisøya i Boksjøen ved svenskegrensa

Skogbrann Marker kommune, område Ekenes Østf for Store lee, helt inn mot svenskegrensen. Vanskelig tilgjengelig tereng

Skogbrann Rødnessjoen Aurskog/Høland

Skogbrann ROS, Våler i Østfold

Industribrann ØRA, Fredrikstad

Skogbrann Aremark kommune, Fangesetre, øst for Aremark sjøen.

Skogbrann Sæbyvannet, Våler i Østfold

Skogbrann Isebakketjern på grensen mellom Råde og Sarpsborg

Gras/lyngbrann Vestby kommune

Andre Elverhøy, Vansjø i Moss

Skogbrann Askimveien 508 Skiptvet. Skallerus gård

Savnet person(er) Kysten rundt Hankø og Rauøy i Onsøy

Flom/oversvømmelse Felleskjøpet, Kambo - Moss

Flom/oversvømmelse Kambo, Moss

Savnet person(er) Remmen i Halden

Andre E18 Spydeberg

Savnet person(er) Trøgstad

Akutt forurensning Rygge kommune

Skogbrann Kurefjord veien Larkollen

Andre Utenfor Moss lufthavn Ryugge

Skogbrann Utenfor Moss lufthavn Rygge

Andre Vestby

Savnet person(er) Moss

Savnet person(er) Jeløya , Moss

Savnet person(er) Ryggeskogen

Andre Moss Dillingøy

Bygningsbrann Dalveien 114, Greåker

Savnet person(er) Aremark, Østfold

Savnet person(er) Grålum og Greåker i Sarpsborg Sarpsborg kommune.

Jord/Leirras Raveien/Fosseveien Halden kommune

Savnet person(er) Kurland nord, Sarpsborg

Bygningsbrann Vannsjø i Moss kommune

Andre Engelsviken i Onsøy. Fredrikstad

Svikt i vannforsyning Hobø kommune

Savnet person(er) Trømborg, Eidsberg kommune Østfold fylke

Andre Svinndal, Våler kommune Østfold

Svikt i vannforsyning Spjærøy, Hvaler

Andre Viker, Fredrikstad

Akutt forurensning Hvaler