Innsatser

Vi arbeider med ny statistikkløsning. Innsatsoversikten under er derfor ikke oppdatert siden 24.07.2020.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Savnet person(er) Fevik i Grimstad

Savnet person(er) Fevik

Skogbrann Nes Tvedestrand

Savnet person(er) Risør

Skogbrann Gjerstad, Vrangvassvann

Skogbrann Heilandsheia i Gjerstad kommune

Skogbrann Vegårshei

Skogbrann Birkenes

Skogbrann Bykle og Sordal i Setesdal - Bykle kommune i Aust-Agder

Skogbrann Hødnebø, Risør

Skogbrann Øvre laurak Mykland.

Savnet person(er) Sørlandet sykehus, Arendal

Savnet person(er) Saltrød, Arendal

Savnet person(er) Gjerstad Aust-agder

Svikt i vannforsyning Risør

Flom/oversvømmelse Tvedestrand

Andre Birkenes kommune

Flom/oversvømmelse Birkeland

Andre Arendal

Savnet person(er) Toplandsheia i Birkeland kommune

Svikt i vannforsyning Bygland

Savnet person(er) Reiersølsmoen, Froland kommune

Savnet person(er) Nedenes i Arendal kommune

Savnet person(er) Fjelldal, Lillesand

Savnet person(er) Tromøya i Arendal

Skogbrann Flateland i Vegusdal, Birkenes kommune

Andre Simonstad i Åmli kommune

Svikt i vannforsyning Bygland

Savnet person(er) Nedenes, Arendal

Savnet person(er) Landvik, Grimstad

Savnet person(er) Tromøy Arendal

Savnet person(er) Grimstad

Skogbrann Mykland, Froland kommune

Flom/oversvømmelse Rykene, Grimstad kommune, Aust-Agder

Flom/oversvømmelse Neset, Froland kommune, Aust-Agder

Flom/oversvømmelse Søndeled, Risør kommune, Aust-Agder

Savnet person(er) Gjerstadvannet i Gjerstad kommune

Savnet person(er) Mesel, Gjerstad

Savnet person(er) Reddal i Grimstad

Savnet person(er) Nedenes, Arendal

Skogbrann Risland (ved Oggevann) i Birkenes kommune

Savnet person(er) Arendal

Storm/uvær Bykle og Hovden

Savnet person(er) Åmli

Savnet person(er) Froland

Savnet person(er) Vestre Krokvatni, Setesdal Vesthei, Aust-Agder

Skogbrann Åmli

Savnet person(er) Granestua i Arendal

Skogbrann Svaland i Birkenes kommune i Aust-Agder

Andre Grimstad, Aust-Agder

Savnet person(er) Grimstad

Savnet person(er) Setesdalsheiene i Aust-Agder

Snøskred Bjørnefjell, Valle kommune, Aust-Agder

Savnet person(er) Saltrød i Arendal

Savnet person(er) Kongshavn, Arendal

Savnet person(er) Tvedestrand, Aust-Agder

Jord/Leirras Aust-Agder, Valle