Innsatser

Vi arbeider med ny statistikkløsning. Innsatsoversikten under er derfor ikke oppdatert siden 24.07.2020.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Savnet person(er) Lierskogen

Svikt i vannforsyning Tyristrand, Ringerike kommune

Savnet person(er) Område Mykjng, Nesbyen, Nes i Hallingdal

Savnet person(er) Tofte, Hurun kommune

Radioaktivitet Vitbank, Lier kommune

Savnet person(er) Solheimstulen, Hardangervidda

Skogbrann 32V 6663347, 0204513. Ca 6 km SSØ for Prestfoss i Øver Eiker Kommune.

Skogbrann v/Hoensvannet, Øvre eiker kommune.

Skogbrann V/Svene, Flessberg

Skogbrann Område Kortefjell/ Nybufjellet i Trillemarka nasjonalpark ved grensen mellom Nore & Uvdal kommune og Sigdal kommune.

Skogbrann Horgensetertjern, Nedre-eiker

Skogbrann Lautjern. Nedre-eiker

Skogbrann Grønntjern, Øvre eiker

Skogbrann Kleivåsen v/Velstad, Sigdal kommune

Skogbrann Kvislesetra, Sigdal kommune

Skogbrann Steinseth v/Gryte elva, Wetterhusgrend. N&Uvdal kommune.

Skogbrann Nore og Uvdal kommune,Buskerud. Smådøla.

Skogbrann Grosvoldkroken , Kongsberg Kommune

Skogbrann Gåsetjern v/Krugeruvollen Sokna

Industribrann Tofte, Statkraft industripart. (tidl. Sødra Cel.)

Jord/Leirras ÅL

Bygningsbrann Kongsberg kommune

Skogbrann Området KNABBEN, Solbergelva, Nedre Eiker kommune

Akutt forurensning Aass Bryggeri Drammen.

Savnet person(er) Gol i Hallingdal

Skogbrann Hengsvatn, ved Kongsberg.

Savnet person(er) Kongsberg

Bygningsbrann Hemsedal

Andre Raumyr, Kongsberg

Savnet person(er) Gol i Hallindal

Flom/oversvømmelse Kongsberg i Buskerud

Flom/oversvømmelse Vikersund

Flom/oversvømmelse Røyken

Flom/oversvømmelse Kongsberg

Savnet person(er) Hønefoss, Ringerike

Savnet person(er) Nedre Eiker i Buskerud

Savnet person(er) Mjøndalen

Skogbrann Husebykollen/husebyvannet, Filtvet. Hurum kommune.

Andre Geilo i Hol Kommune. Hagafoss til Geilo. Krysspunkt Bergensbanen og Rv-7

Skogbrann BEIA ved Nesbyen i Buskerud. Nesbyen II

Skogbrann BEIA ved Nesbyen i Buskerud

Skogbrann Hvittingfoss i Buskerud

Skogbrann Solbergåsen,

Skogbrann Ved Stikkvannet i Hurum kommune

Savnet person(er) Lunner, Jevnaker.

Savnet person(er) Hokksund, Øvre Eiker

Savnet person(er) Konnerud, Drammen

Skogbrann Nesbyen

Skogbrann Østernkollen i Hurum kommune

Skogbrann Veirud Bru i Uvdal

Savnet person(er) SPIRALEN - Drammen.

Flom/oversvømmelse Mjøndalen

Flom/oversvømmelse Tyristrandgata, Schjongslunden Hønefoss

Flom/oversvømmelse Rødberg, Nore og Uvdal kommune

Bygningsbrann Haldenjordet, Hønefoss

Savnet person(er) Glomsrud høyfjellsseter, Tilsleia, Golsfjellet

Industribrann Hokksund næringspark

Storm/uvær Nedre og Øvre Eiker

Andre Hole Kirke, Sundvollen Hotell, Utøya og landsiden ved Utøya

Savnet person(er) Loesmoen, Øvre eiker.

Industribrann Kraftstasjonen på Rødberg

Savnet person(er) Modum kommune

Savnet person(er) Åssiden, Drammen

Andre Sundvolden hotell, bruenden ut til Storøya, fergekaia ut til Utøya, Utøya og Tronrud Engineering

Savnet person(er) Krokstadelva, Nedre Eiker

Savnet person(er) Lurdal, Øvre Eiker