Innsatser

Vi arbeider med ny statistikkløsning. Innsatsoversikten under er derfor ikke oppdatert siden 24.07.2020.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Skogbrann Stor-Elvdal kommune, 2 km sør for Koppang sentrum

Savnet person(er) Ingeniørsvingen 6, Engerdal

Savnet person(er) Tråstadkjøllvegen 420 - 2210 Granli

COVID-19 Grøvelsjøen, Engerdal, Innlandet

Savnet person(er) Otnes, Rendalen, Innlandet

Savnet person(er) Kongsvinger kommune - 33V 0354665 6678526

Savnet person(er) Elgsjøoset, nord for Elgsjøen, Nord-Odal

Savnet person(er) Ottestad, Stange kommune

Flom/oversvømmelse Brumunddal sentrum

Flom/oversvømmelse Elverum sentrum

Skogbrann Stenvikåsen, øst for Femund, Engerdal

Bygningsbrann Egga 11, Engerdal

Savnet person(er) Hansmyrvegen 290, 2120 Sagstua

Industribrann Innbygda, Trysil, Hedmark

Savnet person(er) Grytbua, Rena, Åmot kommune

Andre Parkgata 54, Hamar sentrum.

Andre Ved Bjøråneset, ca 12 km nord for Koppang, Hedmark

Skogbrann Frysjøen, Grue

Skogbrann Greinberget, Åsnes kommune

Gras/lyngbrann Lågfjellet, Trysil kommune

Skogbrann Vermundsjøen, Åsnes kommune

Skogbrann Grønosberget (Lutnes) - Trysil

Skogbrann Høljørvangen sør for Galterud (Kongsvinger)

Skogbrann Østersjøen (Bergslia) sør-øst for Rena.

Skogbrann Kåsa (Tolga)

Industribrann Gålås gjennvinning

Skogbrann Sømokvolvet 288 763

Skogbrann Trollberget, sør i Trysil

Skogbrann Helgen, Grue Finnskog, Grue kommune

Skogbrann Kastflolia, Engerdal kommune

Skogbrann Enåsen, Nordre Osen, Åmot kommune

Skogbrann Ved den gamle flystripa i Ljørdalen, Trysil

Bygningsbrann Engerdal sentrum

Andre Gravåsen 228, Rendalen (Grøndalen hyttefelt)

Bygningsbrann Alvdal kommune, Billingmo

Savnet person(er) Brumunddal, Hedmark

Bygningsbrann 1,5 km sør for Tolga sentrum langs riksvei 30 i Tolga kommune

Savnet person(er) Grønholmen, Rendalen, Engerdal

Svikt i strømforsyning Engerdal kommune - aldershjemmet

Savnet person(er) Bakmyra, øst for Kjemsjøen, Stor-Elvdal kommune, Kartreferanse: 32V 0613155 6825984

Savnet person(er) Høgåsen, Jordet, Trysil kommune.

Skogbrann Nord-øst for Isteren mot søndre Bjørneberget i Engerdal kommune

Skogbrann Villmarksgrenda, Engerdal kommune

Savnet person(er) Varahålla, Trysil

Andre Sølenstua, Engerdal

Bygningsbrann Nord-Østerdalsvegen 5267, 2560 Alvdal

Bygningsbrann Femundsvegen 3582, 2446 Elgå

Savnet person(er) Rokosjøen, Løten kommune

Bygningsbrann Hanestad, Rendalen kommune

Savnet person(er) Gardvik i Nord Odal kommune, kartreferanse 32V 0647716-6704115

Bygningsbrann Storgata 200 Moelv. Stein gård

Savnet person(er) Skyrudhjemmet, Galterud

Savnet person(er) Engerdal, Bårn kilometer rute UTM 32V 0640 6871

Skogbrann Litlbuvika, vest Femunden Engerdal kommune

Skogbrann Imsdalen, Stor-Elvdal

Skogbrann Femundsmarka nasjonalpark - Engerdal kommune

Skogbrann Deset, Åmot kommune

Inntrengning av vann Flendalsvegen 1, Trysil

Bygningsbrann Koppang, Stor-Elvdal

Savnet person(er) Valsfjellet 23 ved Storsjøen

Andre Hylleråsen, Engerdal

Savnet person(er) Åsbygda, Stange

Savnet person(er) Ved Rena leir i Åmot kommune

Savnet person(er) Engerdal kommune, på fjellet øst for Drevsjø helt inntil svenskegrensa

Andre Åsmarkveien 700, Næroset i Ringsaker kommune

Savnet person(er) Stange, Store Ree

Bygningsbrann Hamar, Hedmark

Savnet person(er) Tynset, Hedmark

Bygningsbrann Opphus, Stor-Elvdal

Gras/lyngbrann Galtseteråsen i Engerdal kommune

Savnet person(er) Gjota seter, Rendalen

Bygningsbrann Engerdal kommune ved Sølenstua

Savnet person(er) Sør-Odal, tettsted Sander

Skogbrann Eidskog kommune

Savnet person(er) Austvatn, Nord-Odal kommune

Andre Gløttfossdammen, Femunden, Engerdal

Savnet person(er) Rønsjøen

Savnet person(er) Granvika, Rendalen kommune. Rett sør for kommunegrense Alvdal ved riksveg 3

Andre Femundsenden. Sør i Femunden. Engerdal kommune.

Savnet person(er) Bjørkbekksetra, Julussdalen, Elverum

Skogbrann Matrand i Eidskog kommune

Savnet person(er) Heggeriset, Engerdal

Svikt i vannforsyning Engerdal sentrum

Savnet person(er) NV av Rødalen, Savalen i Tynset kommune

Storm/uvær Ved Søvollen i Rendalen kommune

Savnet person(er) Jørdalen, Lillefossvegen, Trysil

Andre Hamar

Bygningsbrann Brumunddal, Ringsaker

Savnet person(er) Nordre Øyungen, Kongsvinger

Savnet person(er) Skarnes, Sør-Odal

Savnet person(er) Drevsjø, Ringsaker kommune

Savnet person(er) Sølen, Engerdal

Savnet person(er) Ljørdalen, Trysil kommune

Akutt forurensning rv3 ved Lonåsen, Tynset

Savnet person(er) Femunden, Engerdal

Svikt i strømforsyning Austmarka, Kongsvinger

Savnet person(er) Hamar

Skogbrann Dulpetorpet, Hof Finnskog, Åsnes

Bygningsbrann Aursjøbekken ved RV3 på grensa mellom Alvdal og Rendal

Andre Lillebo, Drevsjø

Gras/lyngbrann Raudvola ved Osdalssætra, Rendalen

Skogbrann Stor-Elvdal

Skogbrann Sør-Odal

Skogbrann Snerta, Engerdal kommune

Andre RV25 ved Søre Osen

Skogbrann Lukashaugen ved Rotbergsjøen, Grue

Skogbrann Trysil og Engerdal

Savnet person(er) Ved Nordhueveien, Løten. Sør for Øysætra. 32V 0626231 6761189

Savnet person(er) Oterveien 4, i Elverum kommune.

Gras/lyngbrann Rødalen, Savalen

Savnet person(er) Alvdal sentrum

Andre Ved Elgå , Femundsmarka, Engerdal kommune

Savnet person(er) Glomma ved Svarfossen kraftstasjon, Sør-Odal

Savnet person(er) Kvislåssæter, Alvdal vestfjell

Skogbrann Bergeberget

Skogbrann Ved Bjørsjøen, Stor-Elvdal

Savnet person(er) Brumunddal

Savnet person(er) Galterud, Kongsvinger

Flom/oversvømmelse Innbygda, Trysil

Savnet person(er) Løten

Skogbrann Eidskog kommune, Aurtjennsmyra øst Bjørknessjøen.

Bygningsbrann Telneset, Tolga

Andre Mellom Sorken og Elgå i Engerdal kommune

Savnet person(er) Øvre Rendal. Hedmark

Savnet person(er) Brøderudvegen 761, Kongsvinger

Savnet person(er) Engerdal camping

Savnet person(er) Fremmøtested Arnsteins vei, Elverum.

Savnet person(er) Gunnarsrudsjøen, Åsnes, Grue kommune

Andre Koppang, Stor-Elvdal kommune

Savnet person(er) Rytrøa, Os kommune, Hedmark.

Savnet person(er) Elgå, Engerdal kommune

Bygningsbrann Kvilten, Engerdal

Savnet person(er) Skjærbekktjønna, Elvdal i Engerdal kommune.

Gras/lyngbrann Mellom Lågfjellet og Fiskebekksjøen i Eltdalen, Trysil.

Andre Næra innsjø, Ringsaker kommune

Savnet person(er) Prøven ved Sjusjøen i Ringsaker

Savnet person(er) Lisætra, opp mot Gjermundsætra i Heggeriset, Engerdal

Savnet person(er) Sølensjøen, Rendalen

Skogbrann Månsæterkletten, Stor-Elvdal

Skogbrann Ved Steinvika, Stor-Elvdal

Skogbrann Austmarka, Kongsvinger

Gras/lyngbrann Mellom Lerådalen og Buhøgda, Engerdal.

Skogbrann Kulåsen, Grue kommune

Skogbrann Tresdalen, Koppang

Savnet person(er) Masterudveien, Roverud, Kongsvinger.

Andre Trysil

Flom/oversvømmelse Brandval, Kongsvinger kommune

Flom/oversvømmelse Utenfor Kiwi i sentrum av Elverum

Flom/oversvømmelse Brumunddal, Ringsaker kommune

Skogbrann Furuberget, Grue kom.

Flom/oversvømmelse Elven Brumunda, Brumunddal, Ringsaker kommune.

Flom/oversvømmelse I nærheten av Moan, Alvdal kommune

Inntrengning av vann Driftsentralen, Vestsidevn.85, Trysil

Flom/oversvømmelse Namnå, Grue kommune

Andre Engerdal

Andre Herjehogna, Engerdal

Andre Valldalsfjellet, Engerdal

Snøskred Hodalen, Tolga kommune, Hedmark.

Savnet person(er) Vestmarka, Eidskog kommune

Savnet person(er) Brydalen, Tynset kommune.

Savnet person(er) Hamar

Andre Engerdal østfjell, Nysetra, Blakkstøtet m/ omegn

Savnet person(er) Hamar

Savnet person(er) Sorken, velsebuvika vest for Femund, Drevsjø

Savnet person(er) Hamar

Savnet person(er) Tangen, Stange kommune.

Bygningsbrann Tynset kommune, gården Moan Øvre

Savnet person(er) Åkrestrømmen, Rendalen kommune

Savnet person(er) Bittermarka, Trysil kommune

Andre Femundsmarka, mellom Elgå og svenskegrensa

Savnet person(er) Bittermarka ved Støtriset og Pepperbrua, Trysil kommune

Bygningsbrann Folldal kommune

Industribrann Tynset sentrum, Hedmark

Bygningsbrann Stømmen, Alvdal

Bygningsbrann Femundsvika gjestestue, Engerdal

Skogbrann Femund i Engerdal

Akutt forurensning Brumunddal i Ringsaker kommune

Bygningsbrann Stai i Stor-Elvdal kommune

Andre Breisjøseter, Alvdal vestfjell

Snøskred Femund,Engerdal

Snøskred Salsfjellet Engerdal

Savnet person(er) Sjusjøen, på grensen mellom Hedmark og Oppland

Bygningsbrann Gård ca. 7 kilometer nord for Alvdal sentrum, Ole Nordseth

Savnet person(er) Brumunddal, Ringsaker

Savnet person(er) Trysil

Savnet person(er) Savallen, Hedmark

Savnet person(er) Fjørsjøen, Kongsvinger kommune

Andre Rett nord for Opphus i Stor-Elvdal

Savnet person(er) Harsjøvollen, Rendalen

Savnet person(er) Vinjevegen, Stor-Elvdal kommune

Bygningsbrann Eriksrud

Savnet person(er) Storsjøen ved Bunes i Nord-Odal kommune

Savnet person(er) Bjørnberget mellom Isteren og Femundsjøen i Engerdal kommune

Flom/oversvømmelse Hamar

Skogbrann Alvdal

Flom/oversvømmelse Koppangsområdet, Stor-Elvdal kommune

Savnet person(er) Eidsfossen i Glomma i Våler kommune

Savnet person(er) Kongsvinger sentrum

Skogbrann Ved Veldre sag i Ringsaker kommune

Savnet person(er) Svulrya, Grue kommune

Gras/lyngbrann Sølenstua, Engerdal kommune.

Savnet person(er) Elverum by, Hedmark

Skogbrann Lassefallet i Eidskog kommune.

Bygningsbrann Vinjevegen, Koppang, Stor Elvdal kommune

Flom/oversvømmelse Sætershallen, Tolga

Flom/oversvømmelse Kirkenær i Grue kommune

Savnet person(er) Tolga

Savnet person(er) Børstad, Hamar