Innsatser

Vi arbeider med ny statistikkløsning. Innsatsoversikten under er derfor ikke oppdatert siden 24.07.2020.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

COVID-19 Nord-Trøndelag - Namsos

COVID-19 Sykehuset Levanger

Andre Trondheim lufthavn Værnes

Savnet person(er) Åsen i Levanger kommune, Trøndelag.

Radioaktivitet E6, Følling, Steinkjer kommune

Savnet person(er) Egge på Steinkjer

Savnet person(er) Sandvassåsen Nærøy

Andre Stod/Steinkjer

Savnet person(er) Stod/Steinkjer

Gras/lyngbrann Setnøya Vikna kommune

Gras/lyngbrann Lauvøyvegen, Flatanger kommune

Savnet person(er) Snåsa kommune. Fjellområdene inn mot svenskegrensen.

Savnet person(er) Rørvik i Vikna Kommune

Industribrann Skage i Namdalen, Overhalla Kommune

Andre Øian småflyplass i Meråker kommune

Bygningsbrann Vigdenes gård, Flora, Stjørdal kommune

Savnet person(er) Namdalseid kommune, Furudalen

Skogbrann Sandøladalen/Guslia, Grong kommune.

Savnet person(er) Verdal kommune

Jord/Leirras Leksvik

Skogbrann Åvika, Åsenfjord, Levanger kommune

Savnet person(er) Vulusjøen/ Heståsdalen i Levanger kommune

Savnet person(er) Byafossen, Steinkjer kommune

Savnet person(er) Kattmarka, Vattafjellet i Namsos

Savnet person(er) Gruvfjellet, Skorovatn, Namsskogan kommune

Gras/lyngbrann Hoddøya i Namsenfjorden - Namsos kommune

Andre Lustadvatnet, Ogndal, Steinkjer kommune

Savnet person(er) Sørvest for Meråker sentrum, Meråker kommune

Savnet person(er) Hoven i Leksvik med omegn, Leksvik kommune

Savnet person(er) Skrøyvdalen, Høylandet kommune

Gras/lyngbrann Ottersøy, Nærøy kommune

Savnet person(er) Fossbrenna, Namsos kommune

Savnet person(er) Nærområde til Hojemsvegen i Levanger kommune

Savnet person(er) Suseggvola i Henning, Steinkjer kommune

Savnet person(er) Kolvereid sentrum, Nærøy kommune

Savnet person(er) Sparbu, Steinkjer kommune

Savnet person(er) Langstein, Stjørdal kommune

Savnet person(er) Lille Meltingen, Mosvik Kommune

Savnet person(er) Mære, Steinkjer kommune

Savnet person(er) Jemtlandsvegen, Verdal kommune

Savnet person(er) Verran kommune

Savnet person(er) Fossbrenna boligfelt og omegn, Namsos kommune

Savnet person(er) Steinkjer sentrum, Steinkjer kommune

Svikt i vannforsyning Hindrem i Vanvikan, Leksvik kommune

Svikt i vannforsyning Tavlåa, Namsos kommune

Bygningsbrann Otterøy, Namsos kommune

Savnet person(er) Steinkjer sentrum, Steinkjer kommune

Savnet person(er) Lurudalen, Snåsa kommune

Gras/lyngbrann Kvaholmen, Namsos kommune

Savnet person(er) Stordalen, Meråker kommune

Savnet person(er) Tromsdalen, Verdal kommune

Savnet person(er) Nævra, Frigården, Stjørdal kommune

Savnet person(er) Namdalseid kommune

Savnet person(er) Sentrumsnære områder i Stjørdal kommune

Savnet person(er) Steinkjer sentrum - Steinkjer kommune

Savnet person(er) Område ved Grønningen i Snåsa kommune

Savnet person(er) Åsen, Levanger kommune

Andre Jøa, Fosnes kommune i Nord-Trøndelag

Gras/lyngbrann Gutvik i Leka kommune

Savnet person(er) Namsos sentrum - Namsos kommune

Bygningsbrann Vassbotna, Høylandet kommune

Savnet person(er) Nærområdet Fosslia Bo- og omsorgssenter, Stjørdal kommune

Savnet person(er) Namsos sentrum - Namsos kommune

Savnet person(er) Namsos sentrum - Namsos kommune

Savnet person(er) Namsos sykehus m/omegn - Namsos kommune

Skogbrann Ausetvatnet i Skjelstadmark, Stjørdal kommune

Savnet person(er) Otterøy, Namsos kommune

Akutt forurensning NorFraKalk, Industriområde i Verdal kommune

Savnet person(er) Åsen, Levanger kommune

Savnet person(er) Berglia, Sørli

Savnet person(er) Burtjønna, Levanger kommune

Skogbrann Lagnes - nord for Snåsakroa - Snåsa kommune

Skogbrann Grandeåsen, Overhalla kommune

Skogbrann Måneset, Nærøy kommune

Savnet person(er) Namsos

Savnet person(er) Tromsdalen, Verdal

Skogbrann Botnan, Nordfjellet

Skogbrann Ved Rokkvatnet i Nærøy kommune.

Skogbrann Salsbruket i Nærøy

Skogbrann Botnan i Namsos

Savnet person(er) Snåsa kommune

Savnet person(er) Snåsa kommune

Savnet person(er) Øst for Skarnsundbrua - Inderøy kommune

Industribrann Nordsileiret Steinkjer - Steinkjer kommune

Savnet person(er) Bindalen - Bindal kommune

Gras/lyngbrann Hasvåg, Flatanger kommune

Flom/oversvømmelse Nord-Statland, Namdalseid kommune

Gras/lyngbrann Småværet og Hasvåg - Flatanger kommune

Savnet person(er) Snåsa sentrum, Snåsa kommune

Storm/uvær Steinkjer kommune -

Savnet person(er) Inndalen, Verdal kommune

Storm/uvær Stod sykeheim og Kvam eldresenter - Steinkjer kommune

Savnet person(er) Skage i Overhalla kommune

Savnet person(er) Skalstufjellet, Verdal kommune (Åre kommune, Sverige)

Savnet person(er) Grong

Skogbrann Breivikfjellet, Namdalseid kommune

Gras/lyngbrann Leka

Savnet person(er) Meråker

Savnet person(er) Otterøya i Namsos kommune

Savnet person(er) Steinkjer kommune - Raudåsen

Savnet person(er) Meråker kommune

Savnet person(er) Storsainntjønna, Bangdalen

Andre Harran i Grong kommune

Savnet person(er) Hyllfjellet, Verdal kommune

Savnet person(er) Skrøyvdalen mellom Fosnes og Høylandet kommuner

Savnet person(er) Sørli i Lierne kommune

Savnet person(er) Levanger sentrum, Levanger kommune

Savnet person(er) Sørli i Lierne kommune

Savnet person(er) Høylandet

Savnet person(er) Blommen fritidssenter, Verdal kommune

Savnet person(er) Sørli i Lierne kommune

Savnet person(er) Skallstuggu, Frol-fjellet, Levanger kommune

Bygningsbrann Rørvik kirke, Vikna kommune

Savnet person(er) Levanger sentrum, Levanger kommune

Savnet person(er) Vulusjøen, Levanger kommune

Savnet person(er) verdal

Savnet person(er) Rørvik

Savnet person(er) Skjækerfjella, Seinkjer kommune

Flom/oversvømmelse Levanger og Verdal

Savnet person(er) Vera i Verdal kommune

Savnet person(er) Stjørdal

Andre Steinkjer

Savnet person(er) Forbordfjellet, Stjørdal kommune

Savnet person(er) Hatlingvatnet i Stod, Steinkjer kommune

Savnet person(er) Verrabotn, Verran kommune

Andre Rørvik lufthavn, Vikna kommune

Savnet person(er) Bangdalen - området Bangsjøan i Overhalla kommune

Savnet person(er) Flasnes ved Skogmo i Grong kommune

Skogbrann Langen i Leksvik kommune

Savnet person(er) Verdal, Nord-Trøndelag

Savnet person(er) Hegra

Savnet person(er) Kvam i Steinkjer kommune

Savnet person(er) Åsen i Levanger kommune

Bygningsbrann Namsos, Abel Meyers Gate 14

Flom/oversvømmelse Namsos