Innsatser

Vi arbeider med ny statistikkløsning. Innsatsoversikten under er derfor ikke oppdatert siden 24.07.2020.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Skogbrann Søgne

Skogbrann Røyseland, Kvinesdal

Industribrann Feda, Kvinesdal

Savnet person(er) Spilling/Oppsal nord i Lindesnes

Skogbrann Lyngdal

Skogbrann Lyngdal/Kvinesdal

Skogbrann Kvinesdal

Savnet person(er) Kvinesdal

Snøskred Åseral

Andre Knaben, Kvinesdal kommune

Savnet person(er) Knaben, Kvinesdal kommune

Flom/oversvømmelse Kristiansand kommune

Skogbrann Lunde i Sirdal, Vest-Agder.

Skogbrann Lunde i Sirdal

Skogbrann Lindesnes

Skogbrann Lunde i Sirdal kommune

Skogbrann Lunde i Sirdal

Skogbrann Åseral

Andre Flekkefjord

Svikt i strømforsyning Audnedal

Svikt i strømforsyning Byremo

Savnet person(er) Søgne kommune

Savnet person(er) Kristiansand

Flom/oversvømmelse Hele Vest-Agder

Savnet person(er) Farsund

Savnet person(er) Lyngdal

Andre Kristiansand

Andre Søgne kommune

Savnet person(er) Vennesla

Flom/oversvømmelse Rogaland og Vest-Agder

Savnet person(er) Gimlekollen, Kristiansand

Savnet person(er) Høllen brygge, Søgne

Savnet person(er) Hånes, Kristiansand

Savnet person(er) Øvrebø

Savnet person(er) Vest-Agder/Mandal/Skinnsnesheia

Inntrengning av vann Sørlandet sykehus Kristiansand

Storm/uvær Dvergsøya

Skogbrann Ålefjær, Kristiansand

Skogbrann Søgne kommune.

Skogbrann Tjomsland, Lyngdal kommune

Skogbrann Opfte, Kvinesdal kommune

Gras/lyngbrann Høyland, Lyngdal kommune

Skogbrann Kvinesheia

Savnet person(er) Lindesnes fyr

Savnet person(er) Farsund

Savnet person(er) Farsund

Skogbrann Sjekkeland Bru i Kvinesdal kommune

Andre Vigeland

Savnet person(er) Lyngdal

Savnet person(er) Flekkefjord

Savnet person(er) Knaben

Storm/uvær Flekkefjord

Skogbrann Båsland

Storm/uvær Mandal, Vest-Agder

Andre Kristiansand

Flom/oversvømmelse Kristiansand

Skogbrann Gyland i Flekkefjord kommune

Skogbrann Fekkefjord/Kvinesdal

Akutt forurensning Kristiansand

Savnet person(er) Flekkerøy, Kristiansand kommune