Foto: Robert Reierskog

Koronavirus (Covid-19)

På denne siden har vi samlet nyttig informasjon til tjenestepliktige som skal bistå i forbindelse med håndteringen av Covid-19. Her er også mer generell informasjon om bruk av tjenestepliktige i denne typen situasjoner.

Har du spørsmål?

For ytterligere informasjon ta kontakt med ditt sivilforsvarsdistrikt.