Foto: Robert Reierskog

Koronavirus (Covid-19)

På denne siden har vi samlet nyttig informasjon til tjenestepliktige som skal bistå i forbindelse med håndteringen av Covid-19. Her er også mer generell informasjon om bruk av tjenestepliktige i denne typen situasjoner.

Takk for innsatsen

Over hele landet bidrar Sivilforsvaret nå i dugnaden for å begrense smitte. Det er de tjenestepliktige som utgjør Sivilforsvarets operative evne. Helt vanlige folk, som i denne uvanlige situasjonen nå forlater sine jobber for å bidra. I denne videoen sender sjef i Sivilforsvaret, Tore Ketil Stårvik, en takk til alle som er med og gjør en forskjell.

Har du spørsmål?

For ytterligere informasjon ta kontakt med ditt sivilforsvarsdistrikt.