Informasjon til tjenestepliktige

Her er ofte stilte spørsmål og svar vedrørende lønn og godtgjørelse, samfunnskritiske funksjoner og barnepass ved tjeneste.

>> Smittevern og oppfølging av personell i tjeneste

>> Lønn, godtgjørelse og karantene

>> Samfunnskritisk virksomhet

>> Barnepass

>> Pårørende i risikogruppen