Lønn, godtgjørelse og karantene

Hvilke dokumentasjonskrav gjelder for å få dekket tapt arbeidsinntekt når du er i ordinært arbeid?

For personell som er i ordinært arbeid så betaler Sivilforsvaret ut tapt arbeidsinntekt etter innsending av ordinær dokumentasjon:  

Må jeg sende inn dokumentasjon for hver innsats jeg deltar på?

Dokumentasjonen du sender inn for å få dekket tapt arbeidsinntekt vil være gjeldene for alle innsatser du deltar på under Covid-19.

Hva skjer med lønn og godtgjørelse for tjenestepliktige i Sivilforsvaret som blir permittert i sin sivile jobb? (20.03.2020)

Hvis du er permittert fra din vanlige jobb og kalles ut til tjeneste i Sivilforsvaret, blir godtgjøringen for tapt arbeidsinntekt beregnet ut fra din ordinære lønn inntil 6G, ikke inntekten du får i permitteringsperioden. Dette gjelder for de som er permittert som følge av Covid-19, permitteringsdato må da være etter 12.03.2020. 

Det skal meldes inn på meldekort til NAV at du har vært i innsats for Sivilforsvaret. NAV trekker da i dagpengene for timene du har vært i innsats. Sivilforsvaret betaler ut tapt arbeidsinntekt fra NAV etter innsending av følgende dokumentasjon:

Sivilforsvaret velger å avvike fra det ordinært dokumentasjonskrav for å få dekket tapt arbeidsinntekt når dagpenger blir trukket som følge av deltakelse i innsats for Sivilforsvaret under Covid-19. Du trenger derfor ikke å sende inn skjemaet bekreftelse for tapt arbeidsinntekt. Dette gjør vi for å kunne betale ut raskere og redusere administrativt arbeid for NAV. Dokumentasjon på tapt arbeidsinntekt kan bli innhentet i ettertid og du må derfor ta vare på lønnslipp/utbetalingsbilag fra NAV.

Informasjon fra NAV dersom du er arbeidsledig/permittert og skal i innsats

Karantene:

Hva skjer med lønn og godtgjørelse dersom du må i karantene som følge av deltakelse i innsats for Sivilforsvaret? (oppdatert 06.04.2020)

Alle ansatte og tjenestepliktige i Sivilforsvaret omfattes av de nasjonale retningslinjer for karantene som helsemyndighetene har besluttet. Dersom du etter en innsats for Sivilforsvaret blir satt i karantene, og taper arbeidsinntekt, dekker Sivilforsvaret tapt arbeidsinntekt inntil 6G. Under Covid-19 er perioden arbeidsgiver må dekke lønn under sykemeldingen redusert fra 16 dager til tre dager. Arbeidsgiver betaler ut lønn, NAV refunderer arbeidsgiver fra dag 4.

Dersom du blir trukket i lønn i arbeidsgiverperioden (de tre første dagene) dekker Sivilforsvaret tapt arbeidsinntekt inntil 6G etter innsending av følgende dokumentasjon:

Er du permittert, og mottar dagpenger, må du søke om sykepenger fra NAV. NAV betaler ut sykepenger fra dag 1. Sykepengegrunnlaget er dagpengene, og Sivilforsvaret dekker en eventuell differanse opp til 100 prosent lønn fra før permitteringen inntil 6G. Permitteringen må være begrunnet i koronakrisen.

Sivilforsvaret betaler ut tapt arbeidsinntekt fra NAV etter følgende dokumentasjon er sendt til sivilforsvarsdistriktet:

Selvstendig næringsdrivende

Er du selvstendig næringsdrivende og frilanser vil du for sykefravær som skyldes Covid-19 få sykepenger fra dag 4. Du kan søke Sivilforsvaret om næringsbidrag som vanlig, og du kan få dekket eventuelt tapt arbeidsinntekt av sivilforsvaret for de tre første dagene i karantene. Send inn forsikringsbeviset sammen med søknaden for å vise hvilken dekning som er valgt.

Hva hvis jeg har tegnet forsikring? 

Dokumentasjon fra NAV kan bli innhentet i ettertid.