Pårørende i risikogruppen

Jeg har foreldre, barn eller partner som er i risikogruppen. Skal jeg likevel i tjeneste?

Sivilforsvaret vil være restriktive med å sette tjenestepliktige med barn eller partnere som er i risikogruppen i innsatser relatert til Korona. Imidlertid vil det være aktuelt å benytte tjenestepliktige til andre typer tjeneste som eksempelvis søk og skogbrann.

Tjenestepliktige med foreldre i risikogruppen vil bare få fritak fra tjeneste dersom en er innvilget omsorgslønn fra NAV. Fritak kan unntaksvis gis ved særskilte velferdsgrunner. Dette må avklares med ditt distrikt.