Opplæring av lagfører i FIG/FIGP (FIG 20)

For deg som skal tjenestegjøre som lagfører i en avdeling, er det nødvendig med opplæring utover det som gis i grunnopplæringen. Som lagfører er du veileder for mannskapene, og ansvarlig for å koordinere og disponere ressursene innefor eget lag.

Det er viktig for Sivilforsvaret at våre avdelinger leder seg selv under en hendelse, og for å få til dette er vi helt avhengige av gode ledere. Kurset inneholder både klasseromsundervisning i ledelsesteori og praktisk utøvelse av lederfaget. Vi tilstreber at du skal få mest mulig praktisk erfaring, og store deler av kurset foregår i øvingsledelse ute i felt der du får ledet mannskaper i ulike hendelser.

Innhold

Hovedområdene i opplæringen er inndelt i fagområdene:

Opptakskrav

Lagføreropplæringen bygger naturligvis på grunnopplæringen. Det er derfor et krav at du har gjennomført grunnopplæringen før du starter på denne opplæringen.  Du skal tilfredsstille de helsemessige krav som stilles for tjenestegjøring i Sivilforsvaret.

Kursets varighet

Opplæringen går over to uker.

Administrative forhold

Opplæringen gjennomføres på hverdager mellom klokken 0800 og 1530. Noe kveldsarbeid må påregnes. Du må huske å ta med:

>> Kursplan (pdf)