Opplæring av lagfører og leder i MRE (MRE 30)

Når man arbeider i et forurenset område stilles både tjenestepliktige og ledere ovenfor en rekke utfordringer.

Du vil i tillegg til tekniske kunnskaper knyttet til renseenheten også få opplæring i innsatsledelse generelt, med fokus på lederrollen – både på lagfører- og ledernivå.

Innhold

Opptakskrav

Det er et krav at du har gjennomført opplæring av mannskap i MRE før denne opplæringen. Du skal også tilfredsstille de helsemessige krav som stilles for tjenestegjøring i Sivilforsvaret.

Kursets varighet

Opplæringen går over to uker.

Administrative forhold

Opplæringen gjennomføres på hverdager mellom klokken 0800 og 1530. Normalt får du fri på ettermiddagen/ kvelden.

>> Kursplan (pdf)