Opplæring av leder i FIG/FIGP (FIG 30)

For deg som skal tjenestegjøre som leder i en avdeling er det nødvendig med ytterligere kompetanse innen ledelse.

Som en troppssjef kan du for eksempel inneha en del mer administrative ledelsesutfordringer, samtidig som du som leder også har et ansvar for at avdelingen fungerer over tid. Etter opplæringen skal du derfor inneha tilstrekkelig kompetanse til å utøve funksjon som avdelingsleder/troppssjef.

Innhold

Hovedområdene i opplæringen er inndelt i fagområdene:

Opptakskrav

Det er en relativt stor forskjell mellom den ledelsen en lagfører kan forvente å måtte utføre, og den som forventes av en troppssjef. Det er derfor et krav at du har gjennomført både grunnopplæringen og lagføreropplæringen før du starter på denne opplæringen, samt at du har erfaring som lagfører. Du skal tilfredsstille de helsemessige krav som stilles for tjenestegjøring i Sivilforsvaret.

Kursets varighet

Opplæringen går over to uker.

Administrative forhold

Opplæringen gjennomføres på hverdager mellom klokken 0800 og 1530. Noe kveldsarbeid må påregnes. Du må huske å ta med:

>> Kursplan (pdf)