Opplæring av mannskap i FIG/FIGP (FIG 10)

Opplæring av personell til Sivilforsvarets avdelinger er kjernevirksomheten på kompetansesenteret på Starum.

Opplæring av mannskap i FIG/FIGP er det første steget på veien mot å bli en del av Sivilforsvarets avdelinger. Etter kurset vil du som tjenestepliktig inneha tilstrekkelig kompetanse til å være mannskap i en av Sivilforsvarets avdelinger. Kompetanse omfatter kunnskaper, ferdigheter og holdninger.

Innhold

Hovedområdene i opplæringen er inndelt i fagområdene:

De første to ukene av grunnopplæringen går med til undervisning/øving innenfor de enkelte fagdisiplinene, mens siste uka brukes i stor grad til sammensatte øvelser.

Opptakskrav

Det kreves ingen forkunnskaper til kurset, men du skal tilfredsstille de helsemessige krav som stilles for tjenestegjøring i Sivilforsvaret.

Kursets varighet

Opplæringen går over tre uker.

Administrative forhold

Opplæringen gjennomføres på hverdager mellom klokken 0800 og 1530. Normalt får du fri på ettermiddagen/ kvelden og i helgene.

Flere valg

Personell som skal tjenestegjøre i de ulike avdelingene, må gjennomføre en tre-ukers grunnopplæring. Når  grunnopplæringen er over, vil enkelte også bli tilbudt egne kurs i lederopplæring.

Lederopplæringen starter med en to-ukers lagføreropplæring. Du som ønsker og som er kvalifisert til det, blir deretter valgt ut til en troppssjefsopplæring på to uker. Dersom du kvalifiserer deg som leder på troppssjefnivå, kan vi tilby deg et spesialkurs på tre til fem dager.

>> Kursplan (pdf)