Radiac måletjenste (RAD 10)

En regelmessig måling av bakgrunnsstråling gir verdifull informasjon når uhellet er ute.

Kurset gir radiacmålepatruljene en plattform for utføring av målinger. Kurset tar opp metoder for måling og rutiner for rapportering, i tillegg til bruk av nødvendig verneutstyr i henhold til Norges atomulykkesberedskap.

Innhold

I tillegg til fag knyttet direkte til måletjenesten, lærer du også grunnleggende førstehjelp, bruk av samband og kart/GPS.

Opptakskrav

Du skal tilfredsstille de helsemessige krav som stilles for tjenestegjøring i Sivilforsvaret.

Kursets varighet

Opplæringen går over sju dager.

Administrative forhold

Opplæringen gjennomføres på hverdager mellom klokken 0800 og 1530. Normalt får du fri på ettermiddagen/ kvelden.

>> Kursplan (pdf)