Videregående kurs for ledere/nestledere i Sivilforsvarets avdelinger (FIG 31)

Kurset gir grunnleggende kompetanse i psykologisk førstehjelp, for å kunne forebygge stressreaksjoner før, under og etter innsats.

Kursets hovedmål er at den du etter endt kurs skal ha grunnleggende kompetanse i psykologisk førstehjelp, for å kunne forebygge stressreaksjoner før, under og etter innsats.

Kurset skal gjøre deg bedre rustet til å håndtere kriser, gjennom kunnskap, mental forberedelse, handlingsplaner og ferdighetstrening. Innenfor hvert fagområde er målet med opplæringen at du evner praktisk utøvelse av tilegnet kompetanse. Kompetanse omfatter kunnskaper, ferdigheter og holdninger.

Innhold

Hovedområdene i opplæringen er inndelt i fagområdene:

Opptakskrav

Tjenestepliktige som skal delta på FIG 31 skal ha gjennomført FIG 30, MRE 30, RAD 30 eller MFE 30. Alt personell skal tilfredsstille de helsemessige krav som stilles for tjenestegjøring i Sivilforsvaret, jf Personellbestemmelser for Sivilforsvaret (PSF), kapittel 8.

Opptakskrav til kurset er gjennomført FIG 30, RAD 30, MRE 30 eller MFE 30. Elever som ikke tilfredsstiller opptakskrav blir dimittert.

Du skal i forkant av kurset løse en forberedende hjemmeoppgave. Hjemmeoppgaven omfatter en presentasjon av stedlig distrikts rutiner for psykologisk førstehjelp knyttet til avdelinger i innsats.

Kursets varighet

Opplæringen går over tre dager.

Administrative forhold

Opplæringen gjennomføres på hverdager mellom klokken 0800 og 1530. Noe kveldsarbeid må påregnes. Du må huske å ta med uniform.

>> Kursplan (pdf)