Videregående lederkurs (FIG 32)

Et kurs i operativ ledelse for deg som er leder/nestleder i avdeling, eller beredskapsvakt i distriktet med fokus på erfaringsutveksling og videreutvikling i funksjonen som FIG-leder/nestleder og beredskapsvakt.

Innhold

Under kurset vil du gå gjennom:

Opptakskrav

Det er et krav at du har gjennomført grunnopplæring, lagføreropplæring og lederopplæring før du starter på denne opplæringen. Du skal tilfredsstille de helsemessige krav som stilles for tjenestegjøring i Sivilforsvaret.

Kursets varighet

Opplæringen går over tre dager.

Administrative forhold

Opplæringen gjennomføres på hverdager mellom klokken 0800 og 1530. Normalt får du fri på ettermiddagen/ kvelden.