Sivilforsvarsmannskaper i uniform

Befal i Sivilforsvaret

Når du har gjennomført et befalskurs, er du skikket til å gjøre tjeneste som lagfører eller leder av avdeling i Sivilforsvaret i ditt distrikt. Det er den lokale ledelsen i distriktet som kaller inn og gir deg informasjon om aktivitetene du skal delta i. Aktivitetene er av to typer: Øvelser og innsatser.