Sivilforsvaret

Innkalt til Sivilforsvaret?

Mottatt varsel om pålegg av tjenesteplikt i Sivilforsvaret?
Les mer

 

Skole, kurs og opplæring

Beredskaps og kompetansesenter, Starum
Les mer

 

Sivilforsvarets innsatser i 2013

I 2013 bisto Sivilforsvaret nødetatene og andre myndigheter i totalt 235 hendels...
Les mer

 

Velg distrikt

Velg distrikt nedenfor for å se lokal informasjon.