Sivilforsvaret

Innkalt til Sivilforsvaret?

Mottatt varsel om pålegg av tjenesteplikt i Sivilforsvaret?
Les mer

 

Skole, kurs og opplæring

Beredskaps og kompetansesenter, Starum
Les mer

 

Rekordinnsats i 2014

Branner, flom og leteaksjoner bidro til lengre, dyrere og mer omfattende innsatser.
Les mer

 

Velg distrikt

Velg distrikt nedenfor for å se lokal informasjon.