Sivilforsvaret

Innkalt til Sivilforsvaret?

Mottatt varsel om pålegg av tjenesteplikt i Sivilforsvaret?
Les mer

 

Skole, kurs og opplæring

Beredskaps og kompetansesenter, Starum
Les mer

 

Nok et aktivt år for Sivilforsvaret

2015 var preget av mange forskjellige typer innsatser, ulike leteaksjoner og bra...
Les mer

 

Velg distrikt

Velg distrikt nedenfor for å se lokal informasjon.