Sivilforsvaret

Sivilforsvaret i Oslo og Akershus

Oslo og Akershus sivilforsvarsdistrikt omfatter fylkene Oslo og Akershus, og har 800 tjenestepliktige i operative avdelinger.

Distriktskontoret med 15 ansatte holder til i Grorud leir i Oslo.

Distriktet har telefon 22 21 93 00.

Telefonen er åpen for alle henvendelser i kontortiden (9-14:30) og for beredskapshenvendelser hele døgnet.

Henvendelser med forespørsler om bistand fra Sivilforsvaret kan rettes til telefon 22 21 93 00 og tastevalg 1 eller direkte til 22 21 93 48.
 
Veibeskrivelse til 
Oslo og Akershus sivilforsvarsdistrikt


Distriktet bistår nødetatene ved store og spesielle hendelser, og har  ansvar for atomulykkeberedskap (måling av radioaktiv stråling), evakuering, tilfluktsrom og vedlikehold av tyfoner for varsling av befolkningen ved overhengende fare.

Sivilforsvaret i Oslo og Akershus er satt opp med en styrke på 816 tjenestepliktige, fordelt på 5 FIG (fredsinnsatsgruppe), 25 FIGP (fredsinnsatsgruppe personell) og 3 MRE (mobil renseenhet).

Oslo og Akershus sivilforsvarsdistrikt har både personellressurser og teknisk utstyr for å løse de fleste forventede oppgaver. I tillegg til eget utstyr lagret i distriktet, kan det hentes materiell som er lagret ved Sivilforsvarets sentrallager på Starum i Oppland.

Se også
Sivilforsvarets rolle og oppgaver
Sivilforsvarets organisering

Administrasjonsbygget til Oslo og Akershus sivilforsvarsdistrikt

Administrasjonsbygget til Oslo og Akershus sivilforsvarsdistrikt