Sivilforsvaret

Tjenesteplikt

Hjemmelsgrunnlag for tjenesteplikt i Sivilforsvaret

Hjemmelsgrunnlag for tjenesteplikt i Sivilforsvaret er Lov 25. juni 2010 nr 45 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) § 7 ”Menn og kvinner mellom 18 og 55 år som oppholder seg i Riket kan pålegges tjeneste i Sivilforsvaret”.

Sivilforsvarets avdelinger skal gjenspeile samfunnets sammensetning i størst mulig grad. Kvinner og menn rekrutteres derfor på lik linje. Personell til Sivilforsvaret rekrutteres via Forsvarets personell- og vernepliktsenter(FPVS).

Plikten til å tjenestegjøre omfatter også fremmede statsborgere bosatt i Norge.

Oversikt over relevante lover:
Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret
Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv

Klikk her for å se en oversikt over grunner til fritak fra tjenesteplikt i Sivilforsvaret

Sivilforsvaret er involvert i ulike innsatser.  Dette kan være skogbrannslokking, leteaksjoner, ordensoppdrag i forbindelse med større ulykker m.v. Foto: Paal-André Schwital

Sivilforsvaret er involvert i ulike innsatser. Dette kan være skogbrannslokking, leteaksjoner, ordensoppdrag i forbindelse med større ulykker m.v. Foto: Paal-André Schwital