Sivilforsvaret

Sivilforsvarets varslingssignaler

Viktig melding - lytt på radio (lyd)

—–– —–– —––
—–– —–– —––
—–– —–– —––

Blir gitt med tyfoner slik: Tre signalserier med ett minutts opphold mellom seriene. Tuting i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene.

Betyr: Søk informasjon. Informasjon om hva som skjer og hvordan en skal forholde seg gis gjennom ulike media , f. eks. radio, tv, kriseinfo.no, sosiale medier mv. Signalet vil kunne bli brukt både i fred og krig.

Det er dette signalet som Sivilforsvaret øver hver vinter og sommer i fredstid.

Flyalarm (lyd)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Blir gitt med tyfoner slik: Korte støt i cirka ett minutt.

Betyr: Fare for angrep – søk dekning.

Signalet vil kunne benyttes ved fare for flyangrep og vil bli øvet i en krigsberedskapssituasjon.

Faren over (lyd)

____________________ 

Blir gitt med tyfoner slik: Et støt i omlag ett halvt minutt.

Betyr: Faren over.

Signalet vil kunne benyttes etter signalet fare for flyangrep og vil bli øvet i en krigsberedskapssituasjon.