Aktuelt

 1. Sivilforsvarets bidrag under ekstremværet «Hans»

  Et stort antall tjenestepliktige og ansatte jobber nå med ulike oppdrag i sivilforsvarsdistriktene Oppland, Oslo og Akershus, Buskerud og Hedmark.

 2. Omfattende varslingsprøve på mobilen

  Onsdag 14. juni klokken 12 skal Nødvarsel på mobil testes ut mot publikum i stor skala. Samtidig testes Sivilforsvarets tyfoner. DSB og Politiet ber nå befolkningen forberede seg på denne omfattende varslingsprøven.

 3. Sivilforsvaret tester varslingsanleggene 11. januar

  Onsdag 11. januar klokken 12.00 tester Sivilforsvaret signalet «Viktig melding – søk informasjon» i alle kommuner der det er montert varslingsanlegg.

 4. Ny etterutdanning for nød- og beredskapsaktørene

  Nå kan du søke opptak i en ny etterutdanning; en felles utdanning i undervisning, trening og øvelse innen samvirke for nød- og beredskapsaktørene.

 5. Bistår FN i Gambia

  Gambia i Vest-Afrika har den siste tiden blitt utsatt for kraftig regnfall med etterfølgende flommer og naturskader. DSB har sagt ja til å gi teknisk og administrativ støtte til FNs arbeid. To eksperter dro mandag til Gambia for en periode på tre uker.

 6. Sivilforsvaret tester varslingsanleggene 8. juni

  Onsdag 8. juni klokken 12.00 tester Sivilforsvaret signalet «Viktig melding – søk informasjon» i alle kommuner der det er montert varslingsanlegg.

 7. 272 oppdrag for Sivilforsvaret i 2021

  I 2021 hadde Sivilforsvaret 272 oppdrag. 115 av dem var håndtering av koronapandemien. Til sammen var 4 165 mannskaper i innsats i 52 594 timer.

 8. Ny sivilforsvarsforskrift fra 1. mars 2022

  Den nye sivilforsvarsforskriften fra DSB gjelder for Sivilforsvarets virksomhet og rettigheter og plikter for dem som blir pålagt tjeneste i Sivilforsvaret. Her finner du mer om de viktigste endringene.

 9. Sivilforsvaret forberedt på ekstremvær

  Onsdag og torsdag treffer ekstremværet Gyda store deler av landet. Sivilforsvaret har gjort nødvendige forberedelser for å kunne bistå nød- og beredskapsetater og kommuner med å håndtere konsekvensene av ekstremværet.

 10. Sivilforsvaret tester tyfonene 12. januar

  Onsdag 12. januar klokken 12.00 tester Sivilforsvaret signalet «Viktig melding – søk informasjon» i alle kommuner der det er montert varslingsanlegg.

 11. Ekstraordinær vaksinering og testing

  I de tilfellene der kommunene ikke har andre ressurser tilgjengelig, kan kommunene anmode Sivilforsvaret om bistand til logistikk og støttetjenester for vaksinering og testing.

 12. Øistein Knudsen jr. ny sjef Sivilforsvaret

  Øistein Knudsen jr. er ansatt som sjef Sivilforsvaret. Knudsen er i dag ekspedisjonssjef i Justis- og beredskapsdepartementet.

 13. Nytt oppdrag på Oslo Lufthavn Gardermoen

  Oslo og Akershus sivilforsvarsdistrikt støtter Ullensaker kommune med utdeling av hurtigtester, informasjon og veiledning av passasjerer.

 14. Sivilforsvarets innsats på Oslo Lufthavn Gardermoen

  Totalt 92 tjenestepliktige fra Sivilforsvaret har vært i innsats på Oslo Lufthavn Gardermoen i helgen 23.–26. juli.

 15. DSBs eHåndbok er nå tilgjengelig for tjenestepliktige

  Sikkerhetsbestemmelser, bestemmelser om SF's radiacmåletjeneste, kursplaner med mer er gjennom denne løsningen tilgjengelige fra mobil, nettbrett og PC.

 16. Styrker Sivilforsvarets kompetansesenter

  På Starum i Østre Toten får Sivilforsvarets ansatte og tjenestepliktige fra hele landet sin opplæring. Nå styrkes kompetansesenteret med flere ansatte, og i sommer lyser DSB ut tre spennende stillinger.

 17. Sivilforsvaret tester tyfonene 9. juni

  Onsdag 9. juni klokken 12.00 tester Sivilforsvaret signalet «Viktig melding – søk informasjon» i alle kommuner der det er montert varslingsanlegg.

 18. Endringer i sivilbeskyttelsesloven

  Stortinget har vedtatt endringer i sivilbeskyttelsesloven med virkning fra 1. mai 2021. Lovendringene skal blant annet klargjøre rettigheter og plikter i Sivilforsvaret.

 19. Innsyn vedrørende overtredelsesgebyr

  Forskrift om overtredelsesgebyr etter sivilbeskyttelsesloven ble fastsatt 1. juli 2020. I forbindelse med implementeringen av denne, har vi sendt ut generell informasjon per brev til alle våre 8000 tjenestepliktige.

 20. 213 oppdrag for Sivilforsvaret i 2020

  I 2020 hadde Sivilforsvaret 213 oppdrag. 81 av dem handlet om håndtering av koronapandemien. Til sammen var 3 793 mannskaper i innsats i 44 840 timer.

 21. Søker sju distriktssjefer i Sivilforsvaret

  I løpet av 2021 skal DSB ansette sju distriktssjefer i Sivilforsvaret.

 22. Sivilforsvaret tester tyfonene 13. januar

  Onsdag 13. januar klokken 12.00 tester Sivilforsvaret signalet «Viktig melding – søk informasjon» i alle kommuner der det er montert varslingsanlegg.

 23. Sivilforsvaret støtter politiet og Gjerdrum kommune

  Sivilforsvaret har vært en etterspurt ressurs, og har en rekke oppdrag i forbindelse med skredet i Gjerdrum.

 24. Oppfordrer til ekstrasjekk av tilfluktsrom

  DSB oppfordrer nå eiere og brukere av tilfluktsrom og tilsvarende anlegg til å ta en ekstra sjekk for å kontrollere at ingen uvedkomne lett kan komme seg inn. Bakgrunnen er festen i et fjellanlegg i Oslo i helgen.

 25. Sivilforsvarets Hederskors til Jørn Ove Myrvold

  Jørn Ove Myrvold er tildelt Sivilforsvarets Hederskors for langvarig og enestående innsats til beste for Sivilforsvaret og samfunnet for øvrig.

Se alle