Aktuelt

 1. Nytt helhetlig internkontrollsystem

  Som et ledd i utviklingen av helhetlig internkontroll i DSB, lanseres det i dag et nytt digitalt verktøy for registrering og håndtering av forbedringsforslag og avvik. 

 2. Sivilforsvaret tester tyfonene 12. juni

  Onsdag 12. juni klokken 12.00 tester Sivilforsvaret signalet "Viktig melding - lytt på radio" i alle kommuner der det er montert varslingsanlegg.

 3. Norwegian Support Team 20 år

  I disse dager er det 20 år siden Norwegian Support Team (NST) hadde sitt aller første oppdrag. Det var i Albania der de etablerte en leir for FNs hjelpearbeidere etter Kosovo-krisen.

 4. Storstilt skogbranninnsats i Sokndal

  Over 60 personer fra Sivilforsvaret i Rogaland har bistått brann- og redningsvesenet i forbindelse med skogbranninnsatsen i Sokndal kommune.

 5. DSB fortsetter sin støtte til FN i Mosambik

  DSB har siden midten av mars støttet FNs arbeid i Mosambik i forbindelse med orkanen "Idai" med en IKT-ekspert. På grunn av fortsatt behov blir oppdraget forlenget med tre uker.

 6. Ny sjef for Sivilforsvaret

  Tore Ketil Stårvik har sin første arbeidsuke som ny sjef for Sivilforsvaret. Stårvik kommer fra jobben som sjef for Opplandske heimevernsdistrikt.

 7. Sikkerhetsbestemmelser for Sivilforsvaret

  Et prioritert mål for Sivilforsvaret er å ivareta sikkerheten for ansatte og tjenestepliktige under opplæring, øving og innsats.

 8. Sivilforsvaret bistår politiet i redningsaksjonen ved Hustadvika

  Rundt 50 personer fra Møre og Romsdal sivilforsvarsdistrikt er i innsats i forbindelse med evakueringen av Viking Sky lørdag kveld. Mannskapene har etablert båreplasser til de evakuerte, og bistått med vakthold og registrering.

 9. Pris til Sivilforsvarets mannskaper

  Samfunnssikkerhetsprisen for 2018 går til de tjenestepliktige i Sivilforsvaret for ekstraordinær og uselvisk innsats i forbindelse med slokkingen av de mange skogbrannene i fjor sommer.

 10. Ny Sjef Sivilforsvaret

  Tore Ketil Stårvik (53) har takket ja til stillingen som Sjef Sivilforsvaret. Han har bakgrunn fra Forsvaret og har hatt ulike lederroller.

 11. Rekordår for Sivilforsvaret

  Sivilforsvaret la ned hele 93 721 innsatstimer i 2018. Det er klar ny rekord. Totalt kostet innsatsene til Sivilforsvaret cirka 26 millioner kroner. Store deler av disse midlene ble tilført via en ekstraordinær bevilgning høsten 2018, grunnet stort omfang av skogbranner.

 12. Sivilforsvaret tester tyfonene 9. januar

  Onsdag 9. januar klokken 12.00 tester Sivilforsvaret signalet "Viktig melding - lytt på radio" i alle kommuner der det er montert varslingsanlegg.

 13. Natos styrkedemonstrasjon

  Sivilforsvarets mobile forsterkningsenhet (MFE) i Trøndelag økte beredskapen i forbindelse med Natos styrkedemonstrasjon utenfor Trondheim i går.

 14. DSB og statsråder besøkte flomområde

  Tre statsråder, DSB og NVE besøkte i forrige uke flomområdene i Skjåk.

 15. Informasjon til tjenestepliktige som var i innsats på feriedager

  Tjenestepliktige som har utført tjeneste på feriedager kan kreve utsettelse av disse feriedagene overfor arbeidsgiver, jamfør ferieloven §9 punkt 3.

 16. Rekordsommer for Sivilforsvaret

  Sivilforsvaret satte i juli klar ny rekord når det gjelder antall innsatser og hvor mange innsatstimer som er lagt ned. Sivilforsvaret var i juli i hele 102 innsatser, med 2 961 personer og de utførte 54 098 innsatstimer.

 17. Stort behov for et beredt sivilforsvar

  I Sør-Norge skogbrannfaren fremdeles utfordrende og krevende, og det er viktig at beredskapen opprettholdes fremover. Tjenestepliktige oppfordres til innsats.

 18. Hektiske dager for Sivilforsvaret

  Personell fra Hordaland og Sør-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt er nå i innsats i Telemark, der de hjelper brann- og redningsvesenet med slokking av skogbranner.

 19. Sivilforsvarets innsats første halvår og sommerberedskap

  Største innsatsen det første halve året har vært brannen på Ombo i Finnøy kommune i Rogaland. Innsatsen pågikk fra 27. mai til 18. juni, og Sivilforsvaret bistod med ca. 250 personer i ca. 8.000 timer.

 20. Sivilforsvaret tester tyfonene 13. juni

  Onsdag 13. juni klokken 12.00 tester Sivilforsvaret signalet "Viktig melding - lytt på radio" i alle kommuner der det er montert varslingsanlegg.

 21. Aktivt år for Sivilforsvaret

  I løpet av 2017 har Sivilforsvaret bistått ved 202 hendelser. Til sammen har 4 502 personer vært i innsats i 45 148 timer. Det er en økning på 15 000 timer fra 2016.