Dette er Sivilforsvaret

Sivilforsvarets primæroppgave er å beskytte befolkningen i krig. Etaten er også statens beredskapsressurs og gir støtte til nød- og beredskapsetater ved hendelser.

Sivilforsvarets hovedoppgaver

Sivilforsvaret har en styrke på 8 000 tjenestepliktige menn og kvinner og er organisert som en del av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Les mer om Sivilforsvaret

Viktige oppgaver:

  • Støtte ved større ulykker og naturkatastrofer
  • Beskytte sivilbefolkningen ved krig
  • Varsle ved akutt fare

Aktuelt fra Sivilforsvaret

Nyhetsarkiv

Sivilforsvaret har ansvaret for landets varslingsanlegg og tilfluktsrom