Dette er Sivilforsvaret

Sivilforsvaret er til for å beskytte sivilbefolkningen. I fredstid bidrar vi med ekstra mannskaper og utstyr når nød- og beredskapsetatene trenger støtte ved større ulykker og naturkatastrofer. I krig skal vi beskytte sivilbefolkningen ved krigshandlinger og store hendelser.

Sivilforsvarets hovedoppgaver

Sivilforsvaret har en styrke på 8 000 tjenestepliktige menn og kvinner og er organisert som en del av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Les mer om Sivilforsvaret

Viktige oppgaver:

  • Støtte ved større ulykker og naturkatastrofer
  • Beskytte sivilbefolkningen ved krig
  • Varsle ved akutt fare
  • Føre tilsyn ved tilfluktsrom

Aktuelt fra Sivilforsvaret

Se alle

Sivilforsvaret har ansvaret for landets varslingsanlegg og tilfluktsrom