Innkalt for første gang

Har du fått brevet "Vurdering av tjeneste i Sivilforsvaret" fra oss? I så fall kan du bli pålagt tjeneste i Sivilforsvaret.

Hvordan fant vi deg?

Aktuelle kandidater til tjeneste i Sivilforsvaret finner vi blant dem som har svart på egenerklæring fra Forsvaret, eller som har deltatt på sesjon i Forsvaret. Du kan også bli innkalt selv om du har avtjent verneplikt i Forsvaret. Sivilforsvarets behov for personell avgjør hvor mange som kalles inn til tjeneste, og kvinner og menn kalles på inn på lik linje.

Hva innebærer det å gjøre tjeneste i Sivilforsvaret?

  • Tjenesten består av et grunnkurs på tre uker.
  • Etter at du har gjennomført grunnkurset deltar du på øvelser i ditt sivilforsvarsdistrikt. Det er vanligvis én til to øvelser i året på til sammen ca. 24 timer.
  • Du deltar også på innsatser, som er Sivilforsvarets bidrag ved faktiske hendelser.
  • Du er tjenestepliktig til fylte 55 år.

Her kan du lese mer om grunnkurset

MERK: Tjenesten i Sivilforsvaret er ikke frivillig. I Norge er du ifølge sivilbeskyttelsesloven pliktig til å tjenestegjøre hvis du velges ut.

Sivilforsvaret kan pålegge deg som er mellom 18 og 55 år, og som oppholder seg i Norge, tjenesteplikt i Sivilforsvaret.

Du kan i fredstid maksimalt pålegges 19 måneder samlet tjenesteplikt i Forsvaret, Heimevernet, Politireserven og Sivilforsvaret. Dette gjelder også for befal og personell som har avtjent sivil verneplikt.

Her kan du lese mer om tjenesteplikt