Innkalt for første gang

Har du fått et brev fra oss med tittel "Varsel om pålegg av tjenesteplikt i Sivilforsvaret"? Da er du vurdert som egnet til å gjøre tjeneste i Sivilforsvaret og kan bli pålagt slik tjeneste. Se hvordan vi rekrutterer.

Hvordan fant vi deg?

Vi finner de fleste kandidatene blant dem som har vært på sesjon i Forsvaret. Du kan også bli innkalt selv om du har avtjent verneplikt i Forsvaret. Det er Sivilforsvarets behov for personell som til enhver tid avgjør hvor mange som rekrutteres. Kvinner og menn rekrutteres på lik linje.

Hva innebærer det å gjøre tjeneste i Sivilforsvaret?

 • Tjenesten består av et grunnkurs på 3 uker.
 • Deretter deltar du på øvelser organisert i ditt distrikt. Det er vanligvis én til to øvelser i året på til sammen ca. 24 timer.
 • I tillegg kommer innsatser, som er Sivilforsvarets bidrag ved faktiske hendelser. Man er tjenestepliktig inntil fylt 55 år.

Her kan du lese mer om grunnkurset

MERK: Tjenesten er ikke frivillig. I Norge er du ifølge loven pliktig til å gjøre tjeneste hvis du velges ut. Se lovhjemmel: "Menn og kvinner mellom 18 og 55 år som oppholder seg i Riket kan pålegges tjeneste i Sivilforsvaret".

Samlet maksimal tjenesteplikt i Forsvarsgren, Heimevernet, Politireserven og Sivilforsvaret i fred er 19 måneder. Dette gjelder også befal og personell som har avtjent sivil verneplikt.

Her kan du lese mer om tjenesteplikt

 

Slik er rekrutteringsforløpet

 1. Brev

  "Varsel om pålegg av tjenesteplikt..."

  Når du har mottatt dette brevet betyr det at du kan bli pålagt tjeneste. Dette avgjøres etter rekrutteringsmøtet (se nedenfor). 

  Hva må du gjøre?

  • Sende inn skjema som følger med brevet
  • Sende inn kvittering som følger med brevet
 2. Brev

  Innkalling til rekrutteringsmøte

  Brevet gir informasjon om hvor og når rekrutteringsmøtet finner sted, og hva som skjer i møtet.

  Hva må du gjøre?

  • Fylle ut og returnere kvittering for mottatt innkalling
  • Fylle ut og returnere skjema Egenerklæring om helse
 3. Møte

  Rekrutteringsmøtet - Sivilforsvarets "sesjon"

  På møtet, som avholdes lokalt, får du informasjon om Sivilforsvaret og tjenesten, det blir foretatt legesjekk og gjort et intervju. På bakgrunn av denne vurderinge rkan du bli pålagt tjenesteplikt i Sivilforsvaret. På møtet kan du også spørre om ting du måtte lure på angående Sivilforsvaret og tjenesten.

 4. Grunnkurs

  Grunnkurs - der tjenesten begynner

  Grunnkurset er ditt første virkelige møte med Sivilforsvaret. Over tre innholdsrike uker får du opplæring i de ferdighetene du trenger for å gjøre tjeneste. Kurset foregår ved Sivilforsvarets kompetansesenter på Starum sør for Gjøvik i Oppland fylke. Du får innkalling minst 2 mnd. på forhånd og mulighet til å velge det kurset som passer best for deg tidsmessig.

  MERK: Å ikke møte på grunnkurset uten gyldig grunn medfører en betydelig bot. Når du er valg ut er du ifølge loven pliktig til å gjøre tjeneste i Sivilforsvaret.

  Hva må du gjøre?

  • Sette av tiden - gi beskjed til jobb og familie
  • Sette deg inn i praktisk informasjon om kurset
  • Sjekk om arbeidsplassen din gir lønnet permisjon eller ikke
 5. Mannskap

  Ditt distrikt - ditt "hjem" i Sivilforsvaret

  Når du har gjennomført Grunnkurset er du en del av Sivilforsvarets mannskap i ditt distrikt og blir plassert i en avdeling her. Det er den lokale ledelsen i distriktet som kaller inn og gir deg informasjon om aktivitetene du skal delta i. Finn ditt distrikt i hovedmenyen