Innkalt for første gang

Har du fått brevet "Vurdering av tjeneste i Sivilforsvaret" fra oss? I så fall kan du bli pålagt tjeneste i Sivilforsvaret.

Hvordan fant vi deg?

Aktuelle kandidater til tjeneste i Sivilforsvaret finner vi blant dem som har svart på egenerklæring fra Forsvaret, eller som har deltatt på sesjon i Forsvaret. Du kan også bli innkalt selv om du har avtjent verneplikt i Forsvaret. Sivilforsvarets behov for personell avgjør hvor mange som kalles inn til tjeneste, og kvinner og menn kalles på inn på lik linje.

Hva innebærer det å gjøre tjeneste i Sivilforsvaret?

  • Tjenesten består av et grunnkurs på tre uker.
  • Etter at du har gjennomført grunnkurset deltar du på øvelser i ditt sivilforsvarsdistrikt. Det er vanligvis én til to øvelser i året på til sammen ca. 24 timer.
  • Du deltar også på innsatser, som er Sivilforsvarets bidrag ved faktiske hendelser.
  • Du er tjenestepliktig til fylte 55 år.

Her kan du lese mer om grunnkurset

MERK: Tjenesten i Sivilforsvaret er ikke frivillig. I Norge er du ifølge sivilbeskyttelsesloven pliktig til å tjenestegjøre hvis du velges ut.

Sivilforsvaret kan pålegge deg som er mellom 18 og 55 år, og som oppholder seg i Norge, tjenesteplikt i Sivilforsvaret.

Du kan i fredstid maksimalt pålegges 19 måneder samlet tjenesteplikt i Forsvaret, Heimevernet, Politireserven og Sivilforsvaret. Har du tidligere utført sivil verneplikt, fikk du etter militærnekterloven et tillegg til maksimal tjenestetid. Dette tillegget ble ikke godskrevet som tjenestetid ved overføring til Sivilforsvaret.

Her kan du lese mer om tjenesteplikt