Foto av mannskap som slokker skogbrann

Mannskap i Sivilforsvaret

Du er klar for tjeneste i ditt sivilforsvarsdistrikt etter gjennomført grunnkurs. Den lokale ledelsen i distriktet kaller deg inn, og gir deg informasjon om aktivitetene du skal delta i (øvelser og innsatser).

ØVELSER

Som tjenestepliktig skal du minimum delta på øvelser i til sammen 24 timer i løpet av ett år. Ditt distrikt kaller deg inn til disse øvelsene. Øvelsene er lagt opp slik at du over tid får repetert alle de viktige fagområdene du skal beherske, som brann, førstehjelp, søk mv.

INNSATSER

Sivilforsvarets bidrag ved hendelser kalles innsatser. Innsatser kan f.eks. ytes ved skogbrann, flom, søk etter savnede personer mv. Type innsats varierer fra distrikt til distrikt ut fra blant annet geografiske forhold (eksempel flom i Gudbrandsdalen/Oppland, skogbrann i Hedmark og søk i sjøen ved kysten).

Viktig informasjon

eHåndbok

Her finner du informasjon om eHåndboka for tjenestepliktige

OPPLÆringsfilmer

Her finner du opplæringsfilmer for Sivilforsvarets mannskaper.

Befal i sivilforsvaret

Når du har gjennomført et befalskurs, er du klar for å tjeneste som lagfører eller leder av avdeling i ditt Sivilforsvarsdistrikt. Det er den lokale ledelsen i distriktet som kaller inn og gir deg informasjon om aktivitetene du skal delta i.