Foto av mannskap som slokker skogbrann

Mannskap i Sivilforsvaret

Når du har gjennomført grunnkurset, er du skikket til å gjøre tjeneste og er en del av Sivilforsvarets mannskap i ditt distrikt. Det er den lokale ledelsen i distriktet som kaller inn og gir deg informasjon om aktivitetene du skal delta i. Aktivitetene er av to typer: Øvelser og innsatser.

ØVELSER

Som tjenestepliktig skal du ha minst 24 timer på øvelse i løpet av et år. Det er ditt distrikt som kaller inn til øvelser. Øvelsene er lagt opp slik at du som mannskap over tid får repetert alle de viktige fagområdene (brann, førstehjelp, søk, etc.) du skal beherske.

INNSATSER

Innsatser er Sivilforsvarets bidrag ved faktiske hendelser. Hvilke innsatser som er vanligst varierer mellom distriktene, fordi de til dels bestemmes av geografiske forhold - f. eks flom i Gudbrandsdalen/Oppland, skogbrann i Hedmark og søk i sjøen ved kysten.

>> Se oversikt over Sivilforsvarets innsatser

Viktig informasjon

OPPLÆringsfilmer

Her finner du opplæringsfilmer for Sivilforsvarets mannskaper.

Befal i sivilforsvaret

Når du har gjennomført et befalskurs, er du skikket til å gjøre tjeneste som lagfører eller leder av avdeling i Sivilforsvaret i ditt distrikt. Det er den lokale ledelsen i distriktet som kaller inn og gir deg informasjon om aktivitetene du skal delta i.