Uskarpt bilde av personer som går i fjellet

Dette er Sivilforsvaret

Sivilforsvaret er til for å beskytte sivilbefolkningen. I fredstid bidrar vi med ekstra mannskaper og utstyr når nød- og beredskapsetatene trenger støtte ved større ulykker og naturkatastrofer. I krig skal vi beskytte sivilbefolkningen ved krigshandlinger og store hendelser.

Bidrag i fredstid

Sivilforsvaret er en viktig aktør i arbeidet med å gjøre samfunnet sikkert, både i det daglige og når det skjer uønskede hendelser. Vi er trent og har utstyr slik vi kan støtte politi, brannvesen og medisinsk personell ved større ulykker og naturkatastrofer.

Bidrag ved krig

Sivilforsvaret ivaretar befolkningens behov for beskyttelse i tilfelle ved krig. Det kan være evakuering, bidrag til medisinsk hjelp eller støtte ved radioaktiv eller kjemisk forurensning. Mannskaper i Sivilforsvaret er beskyttet etter Genévekovensjonen. Det betyr at de ikke skal angripes av de stridende parter.

Veileder

Når kan Sivilforsvaret kalle inn tjenestepliktige til tjeneste, øvelse/innsats, i fredstid? Denne veilederen er et verktøy for at Sivilforsvaret lettere skal forstå regelverket og anvende det riktig når tjenestepliktige skal i innsats.

Regelverket som veilederen bygger på og viser til er det samme som tidligere, veilederen innebærer ingen endring i rettstilstanden.

SLIK ER SIVILFORSVARET ORGANISERT OG BEMANNET

Sivilforsvaret har en styrke på 8 000 tjenestepliktige menn og kvinner og er organisert som en del av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Sivilforsvaret er delt inn i 20 distrikter. Alle tjenestepliktige blir fordelt på disse distriktene basert på hvor de bor. Hvert distrikt har sitt distriktskontor, med til sammen 250 fast ansatte. Herfra ledes ressursene i distriktet operativt og administrativt. Mannskapene plasseres i operative avdelinger, de fleste av dem med 24 tjenestepliktige.

 • 20 distrikter i hele Norge
 • 8000 tjenestepliktige
 • 214 innsatser årlig i snitt

Internasjonalt symbol

Det internasjonale sivilforsvars-emblemet brukes som et symbol for beskyttelse ved krigstilstander.

INNSATSUNIFORMEN

 1. Hjelm med brannfôring
 2. T-skjorte i ull
 3. Innsatsstøvler
 4. Innsatsjakke
 5. Innsatsbukse
 6. Votter/hansker
 7. Refleksvest
 8. Fleecejakke
 9. Caps
 10. Lite førstehjelpssett

Sivilforsvaret har ansvaret for landets varslingsanlegg og tilfluktsrom