Grunnkurset - der tjenesten begynner

Grunnkurset er det første virkelige møtet med Sivilforsvaret for den tjenestepliktige. Over tre innholdsrike uker gis det opplæring i ferdighetene som trengs for å gjøre tjeneste. Kurset foregår ved Sivilforsvarets kompetansesenter på Starum sør for Gjøvik i Oppland fylke.

Kurset de fleste skal gjennom er rettet mot behovene knyttet til Sivilforsvarets fredsinnsatsgrupper (FIG). Om lag 90 prosent av de tjenestepliktige blir plassert i FIG-avdelinger.

Grunnkurset dekker viktige områder som brann, redning, førstehjelp, kart og kompass og GPS. Dette er kunnskaper som også er av stor nytte hjemme, i fritiden og på arbeidsplassen. Mange som kommer til Starum på kurs blir overrasket over den høye nytteverdien og vi får gode tilbakemeldinger på kvaliteten på kurset. Grunnopplæring må være gjennomført før den tjenestepliktige innplasseres i en av Sivilforsvarets avdelinger.

I tillegg til FIG-kurs holdes det to andre typer grunnkurs for mannskaper som har mer spesialisert tjeneste:

Opplæring av mannskap i MRE (MRE 10)

Kurset varer åtte dager, med fokus på etablering og drift av mobile renseenheter, påvisningsutstyr og førstehjelp.

Opplæring av mannskap i radiac måletjeneste (RAD 10)

Opplæringen varer syv dager, og omfatter fagområdene fellesoperative fag, norsk grunnkurs førstehjelp, radioaktiv stråling, målinger, prøvetaking og øvelser. Radiac-lagene inngår i atomulykkeberedskapen i Norge.

Under grunnkurset og annen tjeneste i Sivilforsvaret blir det utbetalt godtgjørelser etter gjeldende satser.

Les mer om godtgjørelser her.