Bistand fra Sivilforsvaret

Fra 1. mars 2022 gjelder ny forskrift for Sivilforsvaret. Nytt her er at forespørsel om bistand skal rettes skriftlig til sivilforsvarsdistriktet, som vurderer og avgjør om Sivilforsvaret kan yte bistand. Med bakgrunn i dette kravet er det utarbeidet en "Rutine for beredskapsaktørene ved anmodning om bistand til Sivilforsvaret".

§4 Bistandsanmodninger

En forespørsel om bistand skal rettes skriftlig til sivilforsvarsdistriktet, som vurderer og avgjør om Sivilforsvaret kan yte bistand. Gjelder forespørselen om bistand flere distrikter skal den rettes til Sjef Sivilforsvaret, som vurderer og avgjør om Sivilforsvaret kan yte bistand. Er det nødvendig med rask bistand, kan forespørselen fremmes og behandles muntlig, og bekreftes skriftlig i ettertid.

Er et sivilforsvarsdistrikt i tvil om det kan gis bistand, skal forespørselen avgjøres av Sjef Sivilforsvaret.

Rutine for beredskapsaktører ved anmodning om bistand fra Sivilforsvaret

Skjema for bistandsanmodning med e-postadresser til kontaktpunkter