Grunnlaget for tjenesteplikt i Sivilforsvaret

Tjenesteplikt i Sivilforsvaret er begrunnet i sivilbeskyttelseslovens § 7

Sivilforsvarets skal gjenspeile samfunnets sammensetning i størst mulig grad, og kvinner og menn rekrutteres på lik linje. Personell til Sivilforsvaret rekrutteres via Forsvarets personell- og vernepliktsenter (FPVS).

Plikten til å tjenestegjøre omfatter også utenlandske statsborgere bosatt i Norge.

Fritak fra tjenesteplikt i Sivilforsvaret

Med fritak fra tjenesteplikt i Sivilforsvaret menes at du av ulike årsaker ikke pålegges tjenesteplikt, eller at den som allerede er pålagt tjenesteplikt gis et varig fritak fra sivilforsvarstjenesten.

Med fritak fra tjeneste i Sivilforsvaret menes at vedkommende, som er pålagt tjenesteplikt i Sivilforsvaret, gis et midlertidig fritak fra denne tjenesten.

Fritak fra tjenesteplikt

Fritak fra tjeneste

Fritak for tjenestegjøring i Sivilforsvaret på grunn av egen stilling/funksjon

Enkelte stillinger eller funksjoner kan deg tjeneste i Sivilforsvaret. Dette er bestemt av forskrift om fritak for tjenestegjøring i Sivilforsvaret . Søknad om fritak på dette grunnlag er arbeidsgivers ansvar (ikke den tjenestepliktiges).