Kurs for eksterne

Kursporteføljen til kompetansesenteret inneholder kurs for beredskapsetatene, de frivillige hjelpeorganisasjonene (FORF) og offentlige etater med beredskapsansvar.

  1. Samvirke på skadested

    God kjennskap til hverandres organisering, ressurser og kultur er avgjørende for resultatet av en hendelse der flere aktører skal jobbe sammen.

  2. Samvirke på forurenset skadested CBRN/E

    Samvirke mellom aktørene er vesentlig ved håndtering av et forurenset skadested. Dette kurset er et taktisk lederkurs som gir deg en innføring i problematikken knyttet til håndtering av et forurenset skadested.