Samvirke på forurenset skadested CBRN/E

Samvirke mellom aktørene er vesentlig ved håndtering av et forurenset skadested. Dette kurset er et taktisk lederkurs som gir deg en innføring i problematikken knyttet til håndtering av et forurenset skadested.

Bygger på kurset Samvirke på skadested. Samvirke på forurenset skadested CBRN/E gir deg en helhetlig og oppdatert kompetanse innen fagområdet:

C- farlige stoffer/kjemiske stridsmidler
B- biologiske agens
R- radioaktiv stråling (ioniserende stråling)
N- nuklær stråling (atomvåpen)
E- eksplosiver

Kurset skal gi deltagerne en felles kunnskapsbase og forståelse for problematikken knyttet til håndtering av et forurenset skadested. Et tiltak for å styrke samhandlingen er å vektlegge en felles opplæring og samtrening for innsatspersonell som vil bli involvert når en slik hendelse inntreffer.

Etter kurset skal du som deltager inneha kompetanse til å utøve operative og taktiske innsatsvurderinger, og samhandle med andre etater og organisasjoner ved håndtering av et forurenset skadested.

Dato for kurs i 2023:

Skjema for å søke om plass på kurset (for eksterne)

Opptakskrav

Målgruppen for kurset er deg med faglederoppgaver eller har annen operativ lederfunksjon på et skadested. Du som deltager må ha god kjennskap til egen organisasjon og operative rutiner. Det er også nødvendig med god kjennskap til redningstjenestens organisering og funksjon. Det er en fordel med erfaring fra operativ ledelse på et skadested, både gjennom reelle hendelser og øvelser.

Kursets varighet

Opplæringen går over fem dager.

Administrative forhold

Opplæringen gjennomføres på hverdager mellom klokken 0800 og 1530. Normalt får du fri på ettermiddagen/ kvelden. NB! Som deltager skal du i forkant av kurset forberede et innlegg om din egen etats utfordringer for innsatspersonell ved håndtering av et forurenset skadested (personlig vernebekledning, deteksjon, dekontaminering, førstehjelpsutstyr).

Kursavgift

Kr 6.000,-. Oppholdskostnader kommer i tillegg.